fbpx

Oktober 2020

U družbi Eligma d.o.o. si skoz przadevamo za razvoj in izbolšave storitev, zato k sj jih želimo čim bl prlagodit tvojim potrebam. Da b’ dosegl zastaulene cilje, mormo u določenih primerih zbirat in obdelovat nektere osebne podatke.

Namen tegale Obvestila o varstvu osebnih podatkov (»Obvestiu«) je, d te seznanmo s tem, kere tvoje osebne podatke zbiramo pa u kere namene, kuga z njimi počnemo, kuko skrbimo za njihovo varnost pa kašne so tvoje pravice, k jih lah uvelaulaš u zvezi z obdelavo. Varstvo tvojih osebnih podatkov jemlemo skrajn resn pa odgovorn. U celot spoštujemo svoje obveznosti glede zakonite, poštene pa pregledne obdelave osebnih podatkov. Svetujemo ti, da se podrobn seznanš z vsebino tega Obvestila.

Za zagotavlane skladnosti tega Obvestila s predpisi na področju varstva osebnih podatkov si Eligma prdržuje pravico do negovih sprememb al pa dopolnitev. O spremembah te bomo taprau cajt obvestil na najustreznejš način, npr. prek e-pošte al pa z objavo na spletn stran.

Če ti kerakol določba tega Obvestila ni čist jasna, ti svetujemo, da se pred začetkom uporabe te spletne strani posvetuješ z nam al pa prebereš še uno tanobl hoh slovensko verzijo tegale Obvestila

Upravlauc osebnih podatkov, k se obdelujejo u skladu s tem Obvestilam, je Eligma, razvoj tehnologij umetne inteligence, d.o.o. (»Eligma«), matična številka 8106452000, s poslovnim naslovom na Letališka cesta 33F, 1000 Ljubljana. Če maš u zvezi z obdelavo svojh osebnih podatkov kakršnakol vprašana al pa zahteve, nm jih pošl na [email protected].

Pr Eligm se je za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov javu Luka Planinc, k je dosegliu na e-poštnmu naslovu [email protected]. Nanga se kumot obrnš za dodatna pojasnila pa informacije glede obdelvanja osebnih podatkov.

Tvoje osebne podatke zbiramo sam, kadar je to nujn al pa si u to prvolu sam. Tvojih osebnih podatkov namo obdelval, če namen oz. podlaga za nihovo obdelavo nista ustrezn utemelena z velaunimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov, Uradni list RS št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo (ZVOP-1) ter Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (GDPR)) pa z našim internim politkam.

Eligma bo vaše osebne podatke obdelovala na podlagi naslednjih pravnih temeljev:

 1. Z obiskom spletne strani https://gorenjc.si si sprejeu in soglašou s Splošnimi pogoji uporabe tele spletne strani ter z Eligmo sklenu pogodbo al pa si z Eligmo u postopku sklenitve pogodbe za uporabo mobilne aplikacije Gorenjc. Podatki se kodirajo in se na strežnik Eligme prenašajo u zaščiten oblik. Tak sistem preprečuje, da bi kdorkol lahko prestregu tvoje osebne podatke.
 2. Eligma obdeluje tvoje osebne podatke tud na podlagi zakonskega pravnega temelja:
  • na podlagi nacionalne zakonodaje, med drugim Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1), Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15 in 63/16 – ZKUASP; ZASP) itd.
  • na podlagi drugih mednarodnih pogodb ter predpisov EU, ki Eligmo obvezujejo, da u določenih primerih posreduje osebne podatke posameznikov državnim organom in drugim upravlaucem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti al pa pristojnosti.
 3. Eligma lah osebne podatke obdeluje na podlagi zakonitega interesa u zvezi z izvajanjem pogodb iz točke 1 tega poglavja, npr.:
  • u statistične namene pa namene zbiranja demografskih podatkov in zaniman obiskovalceu,
  • za ugotavlane težav s strežnikom in urejanje spletnh strani,
  • za nadaln razvoj ponudbe,
  • za zagotavlane varnosti informacijskih sistemov,
  • za izboljšane al pa prilagoditev storitu posamezniku,
  • na podlag drugh zakonith interesov.
 4. Eligma zbira osebne podatke ob obisku tut prek piškotou, in sicer za izbolšane funkcionalnosti pa uporabniške izkušne, varnosti, nemotnga delvanja spletne strani pa tud štetja uporabnikov na spletn stran. Use dodatne informacije o uporabi piškotou  so dostopne na nasledn povezav.
Osebne podatke prdobivamo iz različnh virov. U večin primerov nm jih neposredn posreduješ sam, tko da obiščš našo spletno stran, izpolneš kakšn spletn obrazec al pa se prjavš na prejemanje novic. Poleg teh lah uporablamo tud druge informacije in podatke, k so dostopn al pa so nm bli posredvan iz javnih virov (javnih registrov, baz podatkov, internetnih aplikacij, družbenih medijev). Eligma obdeluje nasledne vrste osebnih podatkov:
 1. kontaktne podatke Ti vklučujejo use osebne podatke, k nm jih posreduješ, k izpolneš spletn obrazc, komuniciraš z nami po e-pošti al pa na kakršn kol drug način. Vklučujejo tud use podatke, k nm jih posreduješ, k preneseš mobilno aplikacijo Gorenjc al pa k prjavš kakršno kol težavo, k se pojau med obiskom te spletne strani. V teh primerih zbiramo pa shranjujemo podatke, k lah vklučujejo tvoj ime in e-poštn naslov pa še ostale posredvane podatke.
 2. podatke o strežniku

  K uporablaš tole spletno stran, zbiramo različne podatke u dnevnik strežnka, med drugim: datume in čase obiskov; obiskane podstrani; tvoj naslov IP; štimungo časovnga pasu; čas, k si ga prebiu na našem spletnem mestu; spletna mesta, k si jih obisku tik pred oz. tik po obisku naše spletne strani; posnetke zaslonov ob klikih na teli spletn stran; informacije, k si si jih ogledu al pa isku; odzivn čas strani; napake pr prenosih; dolžine obiskov posameznih strani in podatke o interakcij na strani.

 3. podatke o napravah

  Zbiramo podatke o računalniku al pa mobiln naprau, s kero dostopaš do te spletne strani, uklučno z modelom, operacijskim sistemom in verzijo strojne opreme, spletnim brskalnkom, k ga uporablaš, pa drugim identifikatorji tvoje naprave.

 4. informacije o uporabi naših storitev

  Za ciljno usmerjanje naših aktivnosti uporablamo podatke o tem, kere naše storitve že uporablaš, kok časa, pod kašnimi pogoji pa če si jih obdržu al odpovedu. Vemo, kok pogost in u kere namene uporablaš posamezne naše storitve.

 5. podatke o stikih z nami

  Vodmo evidenco o naših stikih, predusm o datumu (lahko tud o času) stika pa o razlogu zanga. To vela za vse vrste stikov (e-pošta, u živo).

 6. podatke iz družbenih omrežij

  V okviru piškotou tretjih oseb ponujamo tud bolšo uporabniško izkušno, delenje vsebin prek različnih družbenih medijev ter prlagajanje ponudbe tvojim želam in potrebam, k so razvidne iz tvojga predhodnga brskanja po spletu. Klub usm prizadevanjem ne mormo jamčt za vsebino povezanih zunanjih spletnih mest al pa preverjat te vsebine. Na zunanje povezave zato klikaš na lastno odgovornost. Ne prevzemamo odgovornosti za nbeno škodo al pa implikacije, k jih povzroči obisk kerekol navedene zunanje povezave. Če slediš povezavi na drug spletn mest, s tem zapustiš našga in se ta Obvestiu ne nanaša na tvojo uporabo drugih spletnih mest al pa tvoje dejavnosti na njih.

Uni, k uporablajo tvoje osebne podatke, so nekteri zaposleni u Eligm, k so pooblaščen za obdelavo tvojih osebnih podatkov, pogodbeni obdelovalci pa kšni javni organi, drugi državni organi al pa nosilci javnih pooblastil, k se jim osebni podatki razkrijejo, kadar tko veleva velauna zakonodaja. Tvojo zasebnost jemlemo zlo resn. Tretjim osebam jo bomo razkril sam, če je to nujn potrebn, če so zaupanja vredne in so z nami podpisale dogovor o nerazkrivanju al pa če si nm ti sam to izrecno dovolu.

U enih primerih je za izvajanje naše dejavnosti potrebna in dogovorena pogodbena obdelava osebnih podatkou, npr. s podjetji, k zagotaulajo delvanje naših storitev (dobavitli in uzdrževauci programske opreme, skrbniki IT, tiskarji, tehničn suport, pogodbeni partnerji, k za ns opravlajo storitve analize uporabe in shranjevanja podatkov, itd.). Pogodbeni obdelovauci osebne podatke obdelujejo u našmu imenu in za nš račun. Brez utemelenga zahtevka in brez izrecnga pisnga soglasja Eligme pogodbene obdelave ne smejo prenest na pogodbene podobdelovauce.

Tvoji osebni podatki velajo za poslovno skrivnost Eligme. Zaposlen u Eligm obdelujejo tvoje osebne podatke u skladu s pooblastili in našim internim politkam. Pogodbeni obdelovauci so zavezani k varovanju zaupnih podatkov pa k spoštovanju pravic posameznikov enak k zaposlen u Eligm, zato so tvoji podatki na varnm.

Če bomo tvoje osebne podatke prenesel vn iz Evropskega gospodarskega prostora, bomo to nardil skladn z zakonodajo varstva osebnih podatkov. To lah nardimo na različne načine, in sicer:

 • državo, kamr pošilamo tvoje osebne podatke, je kt ustrezno potrdila Evropska komisija al pa
 • je bla s prejemnikom tvojih osebnih podatkov sklenena pogodba, k ma not Standardne pogodbene klavzule, k jih je sprejela Evropska komisija in sledne zavezuje k varstvu osebnih podatkov.

U useh drugih primerih nm prenos tvojih osebnih podatkov vn iz Evropskega gospodarskega prostora na druge načine dovoluje zakonodaja. Zihr je pa usakršn prenos tvojih osebnih podatkov skladn z relevantno zakonodajo varstva osebnih podatkov.

Eligma bo za zavarvanje osebnih podatkov uporabla use organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in ukrepe, da se prepreč nepooblaščen uničenje podatkov, njihova sprememba al pa izguba in kakršna kol nepooblaščena obdelava. Ukrepi lahko med drugim uklučujejo notranje pravilnike o varstvu osebnih podatkov, dodatno izobražvanje zaposlenih, interne revizije obdelovauskih aktivnosti itd. Drugi možni ukrepi so lah tut minimalizacija zbiranja osebnih podatkov, psevdonimizacija, transparentnost, omogočanje posameznikom, da spremlajo obdelavo, stalna nadgradna varnostnih ukrepov, idr..

Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisn od podlage in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranjo sam tok časa, kokr je to predpisan oziroma dovolen pa nujn potrebn za dosego namena, za kerga so se zbiral al pa pol obdeloval. Po izpounitvi namena bomo hranl sam tiste osebne podatke, k smo jih dolžn hrant na podlagi zakona al pa k bi jh mogoče rabl za dokazne al pa obrambne namene, če b’ obstajala možnost uvelavlana pravnih zahtevkov. Ostali podatki se zbrišejo, uničjo, blokirajo al pa anonimizirajo, razen če zakon za posamezne vrste osebnih podatkov ne določa drgač.

Tvoje osebne podatke, k jih obdelujemo za pošilane ponudb in obveščanje o novostih, hranmo do tvojga preklica oz. v vsakem primeru največ pet let od podaje soglasja. Po preteku tega obdobja te bomo spret prosil za privolitev.

Kadarkol lah zahtevaš vpogled oz. dostop do svojih osebnih podatkov, njihov popravk, izbris, omejiš nihovo obdelavo al pa obdelavi ugovarjaš. Obvestil te bomo, če bo ta zahteva uplivala na možnost nadalnega delvanja te spletne strani al pa našga poslovnga sodelovanja. U določenih primerih maš tud pravico do prenoslivosti svojih osebnih podatkov k drugmu upravlaucu. To je odvisn od tehničnih zmožnosti in internih politik posameznega upravlauca.

Eligma ne prevzema odgovornosti za verodostojnost, točnost in ažurnost osebnih podatkov, k jih posreduješ. Uporabnik je dolžn sam poskrbet za točnost in ažurnost vseh posredvanih podatkov.

U primeru kršitve varstva osebnih podatkov te bomo obvestil pod pogoji, k jih določa velauna zakonodaja.

Tvoje zahteve bomo izvršil brez nepotrebnga odlašanja in u usakmu primeru u enmu mescu po prejemu zahteve, razen če velauna zakonodaja ne določa drgač. Ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev se lah ta rok podaljša za največ dva mesca. O vsakmu takmu podalšanju te bomo obvestil u enmu mescu po prejemu zahteve skupi z razlogi za zamudo.

Če menš, da tvojih osebnih podatkov ne obdelujemo u skladu z velauno zakonodajo, loh vložiš pritožbo pr informacijskem pooblaščencu na e-poštnmu naslovu [email protected] oz. po navadn pošt na naslov Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

Ta Obvestiu je objavlen na spletn stran https://gorenjc.si/ in začne velat  30. 10. 2020.

Svetujemo ti, da si zravn tega Obvestila prebereš tud Splošne pogoje uporabe k so objavlen na spletn stran in skupi s tem Obvestilom tvorjo zavezujočo pogodbo med tabo in nami.

Eligma d.o.o.