fbpx

Oktober 2020

V družbi Eligma d.o.o. si stalno prizadevamo za razvoj in izboljšave storitev, saj jih želimo čim bolj prilagoditi vašim potrebam. Da bi dosegli zastavljene cilje, moramo v določenih primerih zbirati in obdelovati nekatere osebne podatke.

Namen pričujočega Obvestila o varstvu osebnih podatkov (»Obvestilo«) je, da vas seznanimo s tem, katere vaše osebne podatke zbiramo in v kakšne namene, kaj z njimi počnemo, kako skrbimo za njihovo varnost ter kakšne so vaše pravice, ki jih lahko uveljavljate v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov. Varstvo vaših osebnih podatkov jemljemo skrajno resno in odgovorno. V celoti spoštujemo svoje obveznosti glede zakonite, poštene in pregledne obdelave osebnih podatkov. Svetujemo vam, da se podrobno seznanite z vsebino tega Obvestila.

Za zagotavljanje skladnosti tega Obvestila s predpisi na področju varstva osebnih podatkov si Eligma pridružuje pravico do njegovih sprememb ali dopolnitev. O spremembah vas bomo pravočasno obvestili na najustreznejši način, npr. prek e-pošte ali z objavo na spletni strani.

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v skladu s tem Obvestilom, je Eligma, razvoj tehnologij umetne inteligence, d.o.o. (»Eligma«), matična številka 8106452000, s poslovnim naslovom na Letališka cesta 33F, 1000 Ljubljana. Če imate v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov kakršna koli vprašanja ali zahteve, nam jih pošljite na [email protected].

V Eligmi je za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov imenovan Luka Planinc, ki je dosegljiv na e-poštnem naslovu [email protected]. Nanj se lahko obrnete za dodatna pojasnila in informacije glede obdelovanja osebnih podatkov.

Vaše osebne podatke zbiramo le, kadar je to nujno potrebno oz. ste v to privolili sami. Vaših osebnih podatkov ne bomo obdelovali, če namen oz. podlaga za njihovo obdelavo nista ustrezno utemeljena z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov, Uradni list RS št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo (ZVOP-1) ter Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (GDPR)) ter z našimi internimi politikami.

Eligma bo vaše osebne podatke obdelovala na podlagi naslednjih pravnih temeljev:
 1. Z obiskom spletne strani https://gorenjc.si ste sprejeli in soglašali s Splošnimi pogoji uporabe te spletne strani ter z Eligmo sklenili pogodbo in/ali ste z Eligmo sklenili oziroma ste v postopku sklenitve pogodbe za uporabo mobilne aplikacije Gorenjc, ki se uporablja kot pravni temelj za obdelavo vaših osebnih podatkov. Podatki se kodirajo in se na strežnik Eligme prenašajo v zaščiteni obliki. Takšen sistem preprečuje, da bi kdor koli lahko prestregel vaše osebne podatke.
 2. Eligma obdeluje osebne vaše podatke tudi na podlagi zakonskega pravnega temelja:
  • na podlagi nacionalne zakonodaje, med drugim Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1), Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15 in 63/16 – ZKUASP; ZASP) itd.
  • na podlagi drugih mednarodnih pogodb ter predpisov EU, ki Eligmo obvezujejo, da v določenih primerih posreduje osebne podatke posameznikov državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti.
 3. Eligma lahko osebne podatke obdeluje na podlagi zakonitega interesa v zvezi z izvajanjem pogodb iz točke 1 tega poglavja, npr:
  • v statistične namene in namene zbiranja demografskih podatkov in zanimanj obiskovalcev,
  • za ugotavljanje težav s strežnikom in urejanje spletnih strani,
  • za nadaljnji razvoj ponudbe,
  • za zagotavljanje varnosti informacijskih sistemov,
  • za izboljšanje ali prilagoditev storitev posamezniku,
  • na podlagi drugih zakonitih interesov.
 4. Eligma zbira osebne podatke ob obisku tudi prek piškotkov, in sicer za izboljšanje funkcionalnosti in uporabniške izkušnje, varnosti, nemotenega delovanja spletne strani ter štetja uporabnikov na spletni strani. Vse dodatne informacije o uporabi piškotkov so dostopne na naslednji povezavi.

Osebne podatke pridobivamo iz različnih virov. V večini primerov nam jih neposredno posredujete sami, tako da obiščete našo spletno stran, izpolnite spletni obrazec in/ali se prijavite na prejemanje novic. Poleg tega lahko uporabljamo tudi druge informacije in podatke, ki so dostopni ali pa so nam bili posredovani iz javnih virov (javnih registrov, baz podatkov, internetnih aplikacij, družbenih medijev).

Eligma obdeluje naslednje vrste osebnih podatkov:

 • kontaktne podatke
 • Ti vključujejo vse osebne podatke, ki nam jih posredujete, ko izpolnite obrazec na spletni strani ali komunicirate z nami po e-pošti ali na kakršen koli drug način. Vključujejo tudi vse podatke, ki nam jih posredujete, ko prenesete mobilno aplikacijo Gorenjc ali prijavite kakršno koli težavo, ki se pojavi med obiskom te spletne strani. V teh primerih zbiramo in shranjujemo podatke, ki lahko vključujejo vaše ime in e-poštni naslov ter ostale posredovane podatke.

 • podatke o strežniku
 • datume in čase obiskov; obiskane podstrani; vaš naslov IP; nastavitev časovnega pasu; čas, ki ste ga prebili na našem spletnem mestu; spletna mesta, ki ste jih obiskali tik pred oz. tik po obisku naše spletne strani; posnetke zaslonov ob klikih na tej spletni strani; informacije, ki ste si jih ogledali ali iskali; odzivni čas strani; napake pri prenosih; dolžine obiskov posameznih strani in podatke o interakciji na strani.

 • podatke o napravah
 • Zbiramo podatke o računalniku ali mobilni napravi, s katero dostopate do te spletne strani, vključno z modelom, operacijskim sistemom in različico strojne opreme, spletnim brskalnikom, ki ga uporabljate, in drugimi identifikatorji vaše naprave.

 • informacije o uporabi naših storitev
 • Za ciljno usmerjanje naših aktivnosti uporabljamo podatke o tem, katere naše storitve že uporabljate, kako dolgo, pod kakšnimi pogoji in ali ste jih obdržali ali odpovedali. Vemo, kako pogosto in v katere namene uporabljate posamezne naše storitve.

 • podatke o stikih z nami
 • Vodimo evidenco o vaših stikih z nami, zlasti o datumu (lahko tudi o času) stika in razlogu zanj. To velja za vse vrste stikov (elektronska pošta, v živo).

 • podatke iz družbenih omrežij
 • V okviru piškotkov tretjih oseb ponujamo tudi boljšo uporabniško izkušnjo, deljenje vsebin prek različnih družbenih medijev ter prilagajanje ponudbe vašim željam in potrebam, ki so razvidne iz vašega predhodnega brskanja po spletu. Kljub vsem prizadevanjem ne moremo jamčiti za vsebino povezanih zunanjih spletnih mest ali preverjati tovrstne vsebine. Na zunanje povezave zato klikate na lastno odgovornost. Ne prevzemamo odgovornosti za nikakršno škodo ali implikacije, ki jih povzroči obisk katere koli navedene zunanje povezave. Če sledite povezavi na drugo spletno mesto, s tem zapustite naše spletno mesto in se to Obvestilo o varstvu osebnih podatkov ne nanaša na vašo uporabo drugih spletnih mest ali vaše dejavnosti na njih.

Uporabniki vaših osebnih podatkov so zaposleni v Eligmi, ki so pooblaščeni za obdelavo vaših osebnih podatkov, pogodbeni obdelovalci ter javni organi, drugi državni organi in nosilci javnih pooblastil, ki se jim osebni podatki razkrijejo, kadar tako veleva veljavna zakonodaja. Vašo zasebnost jemljemo zelo resno. Tretjim osebam jo bomo razkrili le, če je to nujno potrebno, če so zaupanja vredne in so z nami podpisale dogovor o nerazkrivanju ali če ste nam to izrecno dovolili.

V določenih primerih je za izvajanje naše dejavnosti potrebna in dogovorjena pogodbena obdelava osebnih podatkov, npr. s podjetji, ki zagotavljajo delovanje naših storitev (dobavitelji in vzdrževalci programske opreme, skrbniki IT, tiskarji, tehnična podpora, pogodbeni partnerji, ki za nas opravljajo storitve analize uporabe in shranjevanja podatkov, itd.). Pogodbeni obdelovalci osebne podatke obdelujejo v našem imenu in za naš račun. Brez utemeljenega zahtevka in brez izrecnega pisnega soglasja Eligme pogodbene obdelave ne smejo prenesti na pogodbene podobdelovalce.

Vaši osebni podatki so poslovna skrivnost Eligme. Zaposleni v Eligmi obdelujejo vaše osebne podatke v skladu s pooblastili in našimi internimi politikami. Pogodbeni obdelovalci so zavezani k varovanju zaupnih podatkov ter spoštovanju pravic posameznikov enako kot zaposleni v Eligmi, zato so vaši podatki varni.

Če bomo vaše osebne podatke prenesli izven Evropskega gospodarskega prostora, bomo to storili skladno z zakonodajo varstva osebnih podatkov. To lahko storimo na različne načine, in sicer:

 • državo, kamor pošiljamo vaše osebne podatke, je kot ustrezno potrdila Evropska komisija;
 • s prejemnikom vaših osebnih podatkov je bila sklenjena pogodba, ki vsebuje Standardne pogodbene klavzule, ki jih je sprejela Evropska komisija in slednje zavezuje k varstvu osebnih podatkov;

V vseh drugih primerih nam prenos vaših osebnih podatkov izven Evropskega gospodarskega prostora na druge načine dovoljuje zakonodaja. V vseh primerih pa je vsakršen prenos vaših osebnih podatkov skladen z relevantno zakonodajo varstva osebnih podatkov.

Eligma bo za zavarovanje osebnih podatkov uporabila vse organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in ukrepe, da se prepreči nepooblaščeno uničenje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter kakršna koli nepooblaščena obdelava. Ukrepi lahko med drugim vključujejo notranje pravilnike o varstvu osebnih podatkov, dodatno izobraževanje zaposlenih, interne revizije obdelovalskih aktivnosti itd. Drugi možni ukrepi so lahko tudi minimalizacija zbiranja osebnih podatkov, psevdonimizacija, transparentnost, omogočanje posameznikom, da spremljajo obdelavo, ter stalna nadgradnja varnostnih ukrepov.

Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od podlage in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je to predpisano oziroma dovoljeno ter nujno potrebno za dosego namena, v katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Po izpolnitvi namena bomo hranili le tiste osebne podatke, ki smo jih dolžni hraniti na podlagi zakona ali ki bi jih morda potrebovali za dokazne ali obrambne namene, če bi obstajala možnost uveljavljanja pravnih zahtevkov. Ostali podatki se izbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, razen če zakon za posamezne vrste osebnih podatkov ne določa drugače.

Vaše osebne podatke, ki jih obdelujemo za pošiljanje ponudb in obveščanje o novostih, hranimo do vašega preklica oz. v vsakem primeru največ pet let od podaje soglasja. Po preteku tega obdobja vas bomo ponovno zaprosili za privolitev.

Kadar koli lahko zahtevate vpogled oz. dostop do svojih osebnih podatkov, njihov popravek ali izbrisomejite njihovo obdelavo ali pa obdelavi ugovarjate. Obvestili vas bomo, če bo ta zahteva vplivala na možnost nadaljnjega delovanja te spletne strani ali našega poslovnega sodelovanja. V določenih primerih imate tudi pravico do prenosljivosti svojih osebnih podatkov k drugemu upravljavcu. Slednje je odvisno od tehničnih zmožnosti in internih politik posameznega upravljavca.

Eligma ne prevzema odgovornosti za verodostojnost, točnost in ažurnost osebnih podatkov, ki jih posredujete. Uporabnik je dolžan sam poskrbeti za točnost in ažurnost vseh posredovanih podatkov.

V primeru kršitve varstva osebnih podatkov vas bomo obvestili pod pogoji, ki jih določa veljavna zakonodaja.

Vaše zahteve bomo izvršili brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejemu zahteve, razen če veljavna zakonodaja ne določa drugače. Ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev se lahko ta rok podaljša za največ dva meseca. O vsakem takšnem podaljšanju vas bomo obvestili v enem mesecu po prejemu zahteve skupaj z razlogi za zamudo.

Če menite, da vaših osebnih podatkov ne obdelujemo v skladu z veljavno zakonodajo, lahko vložite pritožbo pri informacijskem pooblaščencu na elektronski naslov [email protected] oz. po navadni pošti na naslov Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

To Obvestilo je objavljeno na spletni strani https://gorenjc.si in začne veljati 30. 10. 2020.

Svetujemo vam, da si poleg tega Obvestila preberete tudi Splošne pogoje uporabe, ki so objavljeni na spletni strani in skupaj s tem Obvestilom tvorijo zavezujočo pogodbo med vami in Eligmo.

Eligma d.o.o.