fbpx

April 2020

S temi Splošnimi pogoji uporabe mobilne aplikacije Gorenjc (»Splošni pogoji«) so določeni pogoji uporabe ter pravice in dolžnosti uporabnika (»vi«, »vas«) in ponudnika storitve, družbe Eligma, razvoj tehnologij umetne inteligence, d.o.o., matična številka 8106452000, s poslovnim naslovom Letališka cesta 33F, 1000 Ljubljana (»mi«), v zvezi z uporabo mobilne aplikacije Gorenjc. Ti Splošni pogoji so dostopni prek mobilne aplikacije Gorenjc in na spletni strani https://gorenjc.si.

Da bi vam omogočili brezplačno pomoč pri nakupovanju, pregledovanju računov vaših kupljenih izdelkov ter sledenju garancijam izdelkov, smo razvili mobilno aplikacijo Gorenjc (»aplikacija Gorenjc«).

2.1. Uporaba mobilne aplikacije Gorenjc

Z uporabo aplikacije Gorenjc potrjujete in soglašate, da:

 • ste prebrali in razumeli ter boste spoštovali te Splošne pogoje;
 • vas ti Splošni pogoji pravno zavezujejo;
 • ste stari 15 let ali več ter poslovno sposobni, da se zavežete skladno s temi Splošnimi pogoji in predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji.
3.1 Programska oprema

Za uporabo aplikacije Gorenjc potrebujete mobilni telefon, tablico ali drugo mobilno elektronsko napravo, ki ima naložen operacijski sistem iOS 10 oziroma novejšo različico operacijskega sistema iOS ali Android 5.0 Lollipop (api 21) oziroma novejšo različico operacijskega sistema Android ter dostop do interneta. Na napravo si naložite mobilno aplikacijo Gorenjc, ki je brezplačno dostopna v spletni trgovini App Store (za uporabnike operacijskega sistema iOS) oziroma v spletni trgovini Google Play (za uporabnike operacijskega sistema Android). Povezavi do navedenih trgovin sta objavljeni na spletni strani https://gorenjc.si. Zaradi tehničnih omejitev starejših verzij operacijskih sistemov določene aplikacije niso na voljo, funkcionalnosti ne delujejo pravilno ali pa prikaz funkcionalnosti ni mogoč.

Uporaba aplikacije Gorenjc je za vas brezplačna, pri čemer ste dolžni plačati prenos podatkov, ki vam ga izbrani operater zaračuna po veljavnem ceniku. Prenos in uporaba aplikacije Gorenjc sta ob ustreznem omrežju možna tudi v tujini (roaming), vendar se ob prenosu in uporabi obračunava prenos podatkov v tujini, in sicer po veljavnem ceniku izbranega operaterja za prenos podatkov v tujini.

3.2 Registracija in uporaba mobilne aplikacije Gorenjc

Registracija v aplikaciji Gorenjc se izvede tako, da v aplikaciji Gorenjc ustvarite svoj uporabniški račun Gorenjc in določite geslo za dostop do njega oziroma se registrirate prek svojih Google in Facebook uporabniških računov s pomočjo tehnologije enkratne prijave (»uporabniški račun Gorenjc«). Za kreiranje vašega uporabniškega računa Gorenjc potrebujemo vaš e-poštni naslov.

Z uspešno opravljeno registracijo v aplikaciji Gorenjc je ustvarjen vaš uporabniški račun Gorenjc, ki vam omogoča uporabo storitev v aplikaciji Gorenjc neodvisno od naprave, na kateri uporabljate aplikacijo Gorenjc oz. na kateri je aplikacija naložena ;pri tem se na drugo napravo avtomatično prenesejo tudi vsi podatki, ki ste jih ustvarili z uporabo storitev v aplikaciji Gorenjc (t.i. sinhronizacija podatkov med napravami).

3.3 Uporaba mobilne aplikacije Gorenjc brez registracije

Za uporabo storitev v aplikaciji Gorenjc predhodna registracija ni obvezna, vendar sinhronizacija podatkov med napravami iz točke 3.2 v tem primeru ni mogoča.

Ker želimo preprečiti, da bi vi ne izgubili vaših dragocenih podatkov, vas bomo s sporočilom “Prepreči izgubo računov in se brzinsko registriraj“ opomnili, da imate še vedno možnost registracije v aplikaciji Gorenjc. Če se potem želite registrirati pritisnite “Pojdi na registracijo“, če pa želite registracijo izvesti kasneje pa pritisnite “Pojdi na registracijo“.

3.4 Varovanje zaupnosti podatkov in odgovornost uporabnika za zaupnost podatkov

V skladu s tehnološkim razvojem izvajamo razumne varnostne ukrepe za zaščito zaupnosti vaših podatkov, vašega uporabniškega računa Gorenjc in gesla za dostop, in sicer z namenom, da preprečimo izgubo, uporabo, spremembo ali razkritje vaših podatkov, uporabniškega računa Gorenjc ali pripadajočega gesla oziroma nepooblaščen dostop do navedenega.

Kljub temu ste za varovanje zaupnosti zgornjih podatkov, povezanih z vašim uporabniškim računom Gorenjc in pripadajočim geslom, ter za vse aktivnosti na vašem uporabniškem računu Gorenjc odgovorni vi.

O vsakršnem razkritju vaših podatkov v aplikaciji Gorenjc, nepooblaščeni uporabi vašega uporabniškega računa Gorenjc ter kakršnih koli okoliščinah, v katerih bi obstajala nevarnost razkritja in/ali nepooblaščene uporabe vašega uporabniškega računa Gorenjc, ki jo zaznate, ste nas dolžni nemudoma obvestiti.

Ne odgovarjamo za škodo, ki vam ali tretjim osebam nastane zaradi nepooblaščene uporabe vašega uporabniškega računa Gorenjc. Navedena omejitev odgovornosti ne velja, če je škoda nastala zaradi našega naklepnega ravnanja ali hude malomarnosti.

Aplikacija Gorenjc deluje na podlagi algoritma, ki smo ga razvili sami. Algoritem na podlagi skeniranega računa prepozna podatke o računu, izdelke in garancijo izdelka (“Pametni račun”). Ker smo algoritem dopolnili z več kot pol milijona slovenskih izdelkov, slednji omogoča razvrstitev izdelkov po kategorijah. Pametni račun vam nudi naslednje funkcionalnosti:

 1. Skreniranje računa

  Skeniranje računa je glavna funkcionalnost aplikacije Gorenjc. V aplikaciji Gorenjc v rubriki “Moji računi“ izberete možnost skeniranja računa ali možnost, da si v aplikacijo Gorenjc naložite račune, ki jih že imate skenirane in shranjene na svoji mobilni napravi. Pritisnite gumb za skeniranje oz. gumb za obdelavo računa, če ste v aplikacijo Gorenjc naložili že skeniran račun.

 2. Prepoznava računa

  Mobilna aplikacija Gorenjc račun samodejno analizira in vrne elemente na računu, izdelke in garancije izdelkov, ki jih je na računu zaznala.

 3. Urejanje računa
  V rubriki Moji računi lahko vidite seznam vseh računov, ki ste jih skenirali. Vsak skeniran račun vsebuje naslednje informacije:
  • Ime ponudnika izdelka oz. storitve
  • Ime izdelka
  • Kategorija izdelka oz. storitve
  • Obstoj garancije izdelka in čas trajanja garancije
  • Številka računa
  • Cena
  • Datum in čas nakupa
  • Država
  • Jezik
  • Valuta
  • Slika skeniranega računa.

  Navedene zgoraj informacije (razen informacij glede države, jezika in valute) lahko naknadno spremenite, in sicer s pritiskom gumba “Uredi podrobnosti“. Po vnosu željenih sprememb pritisnite “Ponastavi“.

  Račun lahko tudi izbrišete s pritiskom gumba “Izbriši račun“.

  Če algoritem v aplikaciji Gorenjc ne prepozna potrebnih podatkov na posameznem skeniranem računu oz. če želite podatke glede kupljenega izdelka oz. storitve vnesti ročno, kliknite izbrani skenirani račun in pritisnite na gumb “Dodaj izdelek“, kjer lahko vnesete naslednje podatke:
  • Ime izdelka oz. storitve
  • Kategorija izdelka oz. storitve
  • Cena izdelka
  • Valuta (EUR ali USD)
  • Opombe.

  Pri urejanju računa se vam bo pojavilo sporočilo “Ali je skupni znesek računa pravilen ?“. Če se številki skupnega zneska računa in seštevka izdelkov pri posameznem računu ne ujemata, lahko naknadno popravite skupni znesek računa s pritiskom gumba “Ne, uredi znesek“, v nasprotnem primeru potrdite pravilnost izračuna skupnega zneska računa s pritiskom gumba “Da“.

  Navedene zgoraj informacije (razen informacij glede države, jezika in valute) lahko naknadno spremenite, in sicer s pritiskom gumba “Uredi podrobnosti“. Po vnosu željenih sprememb pritisnite “Ponastavi“.

 4. Pregled računov
  V rubriki “Pregled računov“ vam nudimo pregled naslednjih statističnih kategorij obdelav podatkov glede vaših skeniranih računov:
  • Podatke o kmalu poteklih garancijah vaših kupljenih izdelkov (če ste kupili izdelke z garancijo);
  • Podatke o vaši dnevni porabi v tekočem mesecu;
  • Podatke o vaši skupni porabi v tekočem mesecu po kategorijah vaših kupljenih izdelkov in storitev.
  V rubriki “Izberi pregled računov“ lahko pregledujete račune po naslednjih kategorijah:
  • času vnosa računa;
  • datumu računa;
  • znesku računa.

Aplikacija Gorenjc vam omogoča tudi analizo kartic zvestobe, ki je podrobno opisana v naslednjem podpoglavju.

5.1. Analiza kartic zvestobe
Analiza kartic zvestobe je dodatna funkcionalnost mobilne aplikacije Gorenjc. Nudi vam dodatna orodja za lažje nakupovanje.
 
 1. Skreniranje kartic zvestobe

  V aplikaciji Gorenjc v rubriki “Moje kartice zvestobe“ izberete možnost skeniranja kartice zvestobe ali možnost, da si v aplikacijo Gorenjc naložite kartice zvestobe, ki jih imate že poskenirane in shranjene na vaši napravi. Pritisnite gumb za skeniranje oz. gumb zaobdelavo kartic zvestobe, če ste v aplikacijo naložili kartico zvestobe. Kartico zvestobe je treba poskenirati strani, kjer je vidna črtna koda, da jo lahko prebere in poskenira čitalnik črtne kode v aplikaciji. Po skeniranju črtne kode na kartici zvestobe se vam kartica zvestobe samodejno vnese v seznam kartic zvestobe.

 2. Seznam kartic zvestobe
  V rubriki Moje kartice zvestobe lahko vidite seznam vseh kartic zvestobe, ki ste jih poskenirali (“Seznam kartic zvestobe“). Vsaka poskenirana kartica zvestobe vsebuje naslednje informacije:
  • Prikaz črtne kode in številke kartice
  • Ime kartice
  • Ime ponudnika
  • Datum skeniranja.

  Ime kartice in ime ponudnika lahko naknadno spremenite s pritiskom gumba “Uredi podrobnosti“. Po vnosu željenih sprememb pritisnite “Ponastavi“.

  Kartico zvestobe lahko tudi izbrišete s klikom na izbrano kartico zvestobe in pritiskom gumba “Izbriši kartico“.

Prizadevali si bomo za nemoteno tehnično delovanje storitev v aplikaciji Gorenjc in v primeru motenj v okviru razumnih možnosti poskušali težavo čim prej odpraviti.

Do motenj v delovanju storitev v aplikaciji Gorenjc lahko pride tudi zaradi zunanjih dejavnikov, na katere nimamo vpliva oziroma nad njimi nimamo razumnega nadzora, kot so nezagotavljanje ali nepravilno zagotavljanje storitev, ki so potrebne za izvedbo storitev v aplikaciji Gorenjc s strani tretjih oseb (npr. izpad elektrike ali prekinitev internetne povezave), protesti, izgredi, dejavniki, ki ogrožajo javni red in mir, teroristični napad ali grožnja s terorističnim napadom, požar, eksplozija, nevihta, udar strele, povodenj, potres, epidemija ali druga naravna nesreča, odpoved javnih komunikacijskih omrežij in storitev, prepoved državnega organa.

Če vam zaradi motenj v delovanju storitev v aplikaciji Gorenjc oziroma njenega nedelovanja iz zgoraj navedenih razlogov nastane kakršna koli škoda, zanjo ne odgovarjamo, razen če smo škodo povzročili naklepno ali iz hude malomarnosti.

Strinjate se, da so vse pravice v zvezi s storitvami v mobilni aplikaciji Gorenjc, zadevna programska oprema, tehnološka orodja, vsebine, spletna stran in druga gradiva, ki so ustvarjena s strani aplikacije Gorenjc ali v zvezi z njo, izključno naša last, ki jo bomo kot tako tudi varovali. Z registracijo uporabniškega računa oziroma registracijo s pomočjo tehnologije enkratne prijave (Facebook in Google) in sprejetjem teh Splošnih pogojev pridobite začasno, osebno, neprenosljivo, preklicljivo in omejeno pravico do uporabe naše intelektualne lastnine v skladu s temi Splošnimi pogoji. Nimate pravice posojati, razširjati, kopirati, reproducirati, prenesti, shranjevati, prikazovati ali spreminjati naše intelektualne lastnine oziroma je uporabiti kot podlago za kakršne koli izdelke ali storitve. Več podrobnosti lahko najdete v Licenčni pogodbi za končnega uporabnika.

8.1. Pravice uporabnika

Svoj uporabniški račun Gorenjc lahko kadar koli zaprete.

8.2. Naše pravice

Vaš uporabniški račun Gorenjc lahko kadar koli ukinemo po lastni presoji.

Vaš uporabniški račun Gorenjc imamo pravico ukiniti brez obvestila o nameravani ukinitvi, če ugotovimo, da:
 • niste podali vseh podatkov, vključno z morebitnimi dodatno zahtevanimi podatki, potrebnimi za izvajanje storitev v mobilni aplikaciji Gorenjc;
 • ste podali neresnične, napačne ali zavajajoče podatke;
 • svoj uporabniški račun Gorenjc uporabljate ali ste uporabo svojega uporabniškega računa Gorenjc omogočili tretjim osebam v nasprotju z določili zadevnih Splošnih pogojev in/ali veljavnih predpisov Republike Slovenije;
 • grozi nevarnost zlorabe vašega uporabniškega računa Gorenjc; ali
 • je to potrebno zaradi preiskave nevarnosti prevare z naše strani ali razjasnitve spora, povezanega z vašim uporabniškim računom Gorenjc.

Pridržujemo si pravico, da kadarkoli brez predhodnega opozorila spremenimo, dodamo ali odstranimo vsebine objavljene v aplikaciji.Gorenjc.

Po lastni presoji poslovnih razlogov lahko prenehamo zagotavljati aplikacijo Gorenjc o čemer vas bomo pravočasno obvestili.

8.3. Učinek ukinitve uporabniškega računa Gorenjc
Strinjate se, da ob ukinitvi vašega uporabniškega računa Gorenjc iz katerega koli razloga iz točke 8.2.
 • izbrišemo podatke o vašem uporabniškem računu Gorenjc, razen podatkov, ki smo jih zakonsko dolžni hraniti;
 • preneha vaša pravica do uporabe naše intelektualne lastnine;
 • smo prosti vsakršne odgovornosti do vas ali tretjih oseb v zvezi z ukinitvijo vašega uporabniškega računa Gorenjc, prenehanjem nudenja storitev v aplikaciji Gorenjc ali izbrisa vaših podatkov in ostalih podatkov, povezanih z vašim uporabniškim računom Gorenjc.

Če ukinemo vaš uporabniški račun Gorenjc, si bomo razumno prizadevali, da vas bomo o tem in o razlogih za ukinitev obvestili.

Zaradi tehničnih ali funkcionalnih nadgradenj aplikacije Gorenjc, si pridržujemo pravico, da objavimo novo verzijo aplikacije Gorenjc. O novi verziji aplikacije Gorenjc boste obveščeni ali prek aplikacije Gorenjc same ali prek trgovine iz katere je aplikacija Gorenjc naložena ali pa bo do posodobitve aplikacije Gorenjc lahko na napravi prišlo tudi samodejno.

10.1. Vaša odgovornost
Soglašate in potrjujete, da boste povrnili vso morebitno škodo, ki bi nam, našim povezanim družbam, našemu poslovodstvu ali zaposlenim oziroma našim agentom nastala zaradi:
 • vašega nespoštovanja teh Splošnih pogojev; ali
 • napačne ali malomarne uporabe storitev v aplikaciji Gorenjc.
10.2. Naša odgovornost

Odgovarjamo za škodo, ki vam jo naklepno ali iz hude malomarnosti povzročimo sami ali osebe, za katere odgovarjamo.

Ne odgovarjamo za:
 • škodo, ki jo utrpite vi ali katera koli tretja oseba zaradi napačne, nestrokovne ali zlonamerne uporabe oziroma zaradi nedelovanja ali nepravilnega delovanja storitev v aplikaciji Gorenjc;
 • škodo, ki jo utrpite vi ali katera koli tretja oseba zaradi vdora, posega, virusov ali nepooblaščenega dostopa v vaš uporabniški račun Gorenjc;
 • nepričakovane napake ali pomanjkljivosti, zaradi katerih bo delovanje aplikacije Gorenjc morda oteženo ali nepravilno ali zaradi katerih storitve v aplikaciji Gorenjc ne bodo delovale;
 • razpoložljivost in/ali pravilno delovanje telekomunikacijskih linij ali za kakršno koli škodo, ki bi vam zaradi tega nastala v zvezi s storitvami v aplikaciji Gorenjc;
 • škodo ali globo, ki jo utrpite zaradi uporabe storitev v aplikaciji Gorenjc, ki niso v skladu z veljavnimi relevantnimi predpisi v Republiki Sloveniji.
 • katerekoli napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov v aplikaciji Gorenjc, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov.
11.1. Varstvo vaših osebnih podatkov

Varstvo vaših osebnih podatkov jemljemo resno in odgovorno. Pozorno skrbimo, da osebne podatke obdelujemo v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) ter ostalo veljavno relevantno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Obdelava vaših osebnih podatkov je natančno opisana v Obvestilu o obdelavi osebnih podatkov pri uporabi mobilne aplikacije Gorenjc, zato vam svetujemo, da si ga pozorno preberete.

12.1. Neodvisnost določb in pogojev

Če katera koli določba v teh Splošnih pogojih ne bi bila veljavna in/ali izvršljiva, to ne vpliva na veljavnost, izvršljivost ali iztožljivost ostalih določb teh Splošnih pogojev, ki ohranijo polno pravno veljavo.

12.2. Elektronska komunikacija

Strinjate se, da lahko z vami komuniciramo v elektronski obliki (v obliki e-poštnih sporočil ali prek mobilne aplikacije Gorenjc) ter da imajo vse določbe, pogoji, pogodbe, obvestila in druga komunikacija, posredovana v elektronski obliki, enako pravno veljavo, kot če bi bila posredovana v pisni obliki.

12.3. Podpora

Če pri uporabi aplikacije Gorenjc naletite na težave, se obrnite na našo podporno službo na e-poštni naslov [email protected] Odzvali se bomo v najkrajšem možnem času.

12.4. Sprememba Splošnih pogojev

Te Splošne pogoje lahko občasno spremenimo. Če jih bomo spremenili, vas bomo o tem obvestili prek e-poštnega sporočila ali na spletni strani https://gorenjc.si. Če s spremenjenimi splošnimi pogoji ne soglašate, lahko brez odpovednega roka odstopite od pogodbe, sklenjene na podlagi teh Splošnih pogojev. Odstop od pogodbe morate podati najpozneje 1 (en) dan pred določenim dnem začetka veljavnosti spremenjenih splošnih pogojev. Če nam do takrat ne sporočite, da se s spremembami ne strinjate, se šteje, da s spremembami soglašate. Če spremenjene splošne pogoje zavrnete in hkrati ne odpoveste pogodbe, sklenjene na podlagi teh Splošnih pogojev, se šteje, da smo odpovedali pogodbo brez odpovednega roka. Odpoved pogodbe učinkuje z dnem začetka veljavnosti spremenjenih splošnih pogojev.

Prvi odstavek tega poglavja se ne uporablja za spremembe in dopolnitve Splošnih pogojev, ki ne posegajo v vaše pravice in/ali obveznosti (npr. tipkarske napake, očitne pomote v besedilu), slednje lahko kadarkoli odpravimo brez da bi vas o tem predhodno obvestili.

12.5. Uporaba prava in pristojno sodišče

Za opravljanje storitev v aplikaciji Gorenjc v skladu s temi Splošnimi pogoji in za njihovo tolmačenje se uporablja pravo Republike Slovenije.

Za razrešitev vseh morebitnih sporov, ki bi nastali na podlagi teh Splošnih pogojev ali v zvezi z njimi, je pristojno sodišče, kot določa veljavno pravo.

Eligma d.o.o.