fbpx

ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE

Organizator nagradne igre je Eligma d.o.o., Letališka cesta 33F, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju: Eligma ali organizator).

Za organizacijo in izvedbo nagradne igre ter nadzor nad njenim potekom skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki Eligme (v nadaljevanju: komisija).

POGOJI SODELOVANJA

»Tankaj poceni in zadeni vinjeto« (v nadaljevanju: nagradna igra) je nagradna igra, v kateri bo organizator nagrajencu podelil letno vinjeto za osebno vozilo (cestninski razred 2A) za koledarsko leto 2021.

Za sodelovanje v nagradni igri mora udeleženec:

  1. na svojem Facebook ali Instagram profilu objaviti svoj top šparovni trik;
  2. pri tem mora označiti mobilno aplikacijo Gorenjc s pripisom »@GorenjcApp« na Facebooku (https://www.facebook.com/GorenjcApp/) ali Instagramu (https://www.instagram.com/gorenjc.app/) ter
  3. dodati pripis »#PoslušGorenjca«.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju, in njihovi ožji družinski člani.

PREJEM NAGRADE

Po preteku nagradne igre bo komisija med vsemi udeleženci, ki so veljavno sodelovali v nagradni igri, z računalniškim žrebom izžrebala nagrajenca.

Nagrajenec bo javno objavljen na spletni strani organizatorja ter obveščen prek Facebook ali Instagram platforme.

TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra bo potekala od 7. oktobra 2020 do 31. decembra 2020.

Organizator si pridržuje pravico do podaljšanja oziroma skrajšanja trajanja nagradne igre.

Ti splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri so objavljeni na spletni strani https://gorenjc.si/.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Eligma kot samostojni ali skupni upravljavec vaših osebnih podatkov spoštuje vašo zasebnost. Eligma se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi za namen izvedbe nagradnih iger, ravnala skrbno ter jih varovala in obdelovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR) ter ostalo veljavno relevantno zakonodajo.

S sodelovanjem v nagradnih igrah dovoljujete, da Eligma kot samostojni ali skupni upravljavec zbirke osebnih podatkov za namen izvedbe nagradnih iger in podelitev nagrad obdeluje vaše osebne podatke (ime in priimek; datum rojstva; naslov stalnega oz. začasnega prebivališča, e-poštni naslov, telefonska številka; spol; davčna številka). Vaši osebni podatki se uporabljajo in shranjujejo skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Priporočamo, da si preberete tudi Obvestilo o varstvu osebnih podatkov.

Nadalje dovoljujete, da Eligma osebne podatke iz prejšnjega odstavka uporablja za namene javnega obveščanja o nagrajencu z objavo njihovega imena in priimka na spletni strani organizatorja in družabnih medijih.

Eligma ne prevzema nikakršne odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo morebitne povezave na njenih spletnih straneh, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov z vaše strani.

Od Eligme lahko kadar koli zahtevate vpogled, prepis, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prekličete privolitev v obdelavo svojih osebnih podatkov v skladu z veljavnimi relevantnimi predpisi. Zahtevo lahko pošljete na e-poštni naslov [email protected].

DAVEK IN AKONTACIJA DOHODNINE

V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec za prejem nagrade organizatorju dolžan sporočiti davčno številko. Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, ni upravičen do prejema nagrade.

Plačilo davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator bo za nagrajenca od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam.

V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, organizator odvede akontacijo dohodnine za njegovega starša oz. njegovega zakonitega zastopnika.

Organizator bo prejemniku nagrade po pošti ali na drug način poslal potrdilo o vrednosti nagrade in znesek plačane akontacije davka. Dobitnik, ki bo prejel obvestilo, je dolžan to napovedati v svoji dohodninski napovedi za leto 2020. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami.

DRUGO

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh splošnih pogojev nagradne igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave oziroma vzroki na strani javnosti.

O vseh spremembah in novostih vas bo organizator sproti obveščal z objavami na spletni strani.

Ti splošni pogoji nagradne igre se presojajo po pravu Republike Slovenije.

Za reševanje morebitnih sporov, nastalih na podlagi teh splošnih pogojev nagradne igre ali v zvezi z njimi, je krajevno pristojno sodišče v Ljubljani.

KONTAKTNE INFORMACIJE

V primeru vprašanj in za dodatne informacije v zvezi z izvedbo nagradnih iger se lahko obrnete na Eligmo prek e-poštnega naslova [email protected].

Ljubljana, dne 7. oktobra 2020