fbpx

December 2020

S Splošnimi pogoji uporabe mobilne aplikacije Gorenjc (»Splošni pogoji«) so določeni pogoji uporabe ter pravice in dolžnosti uporabnika (»vi«, »vas«) v zvezi z uporabo mobilne aplikacije Gorenjc. Če potrebujete dodatne informacije ali nas želite obiskati, smo vam na voljo (Eligma, razvoj tehnologij umetne inteligence, d.o.o., matična številka podjetja 8106452000, Letališka cesta 33F, 1000 Ljubljana).

Ti Splošni pogoji so dostopni prek mobilne aplikacije Gorenjc in na naši spletni strani https://gorenjc.si. Na voljo so v knjižni slovenščini in gorenjskem narečju.

Gorenjc je mobilna aplikacija za spremljanje stroškov s številnimi funkcionalnostmi:

 • vnašanje računov,
 • spremljanje porabe in stroškov,
 • vnašanje garancij izdelkov,
 • vnašanje kartic zvestobe,
 • sodelovanje pri nagradnih igrah,
 • spremljanje cen goriva na natankaj.si in
 • druge inovacije, ki sproti nastajajo in jih občasno dodamo v aplikacijo Gorenjc.

Pridržujemo si pravico do sprememb, dodajanja ali odstranitev funkcionalnosti iz aplikacije Gorenjc brez predhodnega opozorila. O vsaki novi funkcionalnosti vas bomo takoj obvestili.

Z uporabo aplikacije Gorenjc potrjujete in soglašate, da ste prebrali in razumeli ter boste spoštovali te Splošne pogoje. Če potrebujete dodatna pojasnila, nam pišite na [email protected] in z veseljem vam bomo pomagali.

Za uporabo aplikacije Gorenjc morate biti stari vsaj 15 let ter poslovno sposobni, da se zavežete skladno s temi Splošnimi pogoji in predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji. Poleg tega potrebujete pametni mobilni telefon, tablico ali drugo mobilno elektronsko napravo, ki ima naložen operacijski sistem iOS 10 oziroma novejšo različico operacijskega sistema iOS ali Android 5.0 Lollipop (api 21) oziroma novejšo različico operacijskega sistema Android, ter dostop do interneta.

Na napravo si naložite mobilno aplikacijo Gorenjc, ki je brezplačno dostopna v spletnih trgovinah App Store in Google Play.

Strinjate se, da so vse pravice v zvezi s storitvami v mobilni aplikaciji Gorenjc, zadevna programska oprema, tehnološka orodja, vsebine, spletna stran in druga gradiva, ki so ustvarjena s strani aplikacije Gorenjc ali v zvezi z njo, izključno naša last, ki jo bomo kot tako tudi varovali. Z registracijo uporabniškega računa oziroma registracijo s tehnologijo enkratne prijave (Facebook in Google) pridobite začasno, osebno, neprenosljivo, preklicljivo in omejeno pravico do uporabe naše intelektualne lastnine v skladu s temi Splošnimi pogoji. Nimate pravice posojati, razširjati, kopirati, reproducirati, prenesti, shranjevati, prikazovati ali spreminjati naše intelektualne lastnine oziroma je uporabiti kot podlago za kakršne koli izdelke ali storitve.

4.1 Registracija in uporaba mobilne aplikacije Gorenjc

Registracija v aplikaciji Gorenjc se izvede tako, da v aplikaciji Gorenjc ustvarite svoj uporabniški račun Gorenjc. Lahko se registrirate prek svojega uporabniškega računa Google oziroma Facebook ali pa ustvarite nov račun in določite geslo za dostop. Da vam lahko ustvarimo uporabniški račun Gorenjc, potrebujemo vaš e-poštni naslov.

4.2 Uporaba mobilne aplikacije Gorenjc brez registracije

Za uporabo storitev v aplikaciji Gorenjc predhodna registracija ni obvezna, vendar nekaterih funkcionalnosti brez nje ni mogoče uporabljati.

Priporočila mobilne aplikacije Gorenjc prijateljem so povezana z brezplačnimi ugodnostmi. Če povabite prijatelja, da si na svojo mobilno napravo prenese aplikacijo Gorenjc,  prejmete dodatne srečke za nagradno igro. Če jih povabite več, prejmete več srečk.

V svojem uporabniškem računu v aplikaciji Gorenjc najdete povezavo, ki jo skopirate in prilepite v sporočilo prijateljem. Ko prijatelj klikne na povezavo in prenese aplikacijo Gorenjc, prejmete dodatne srečke. Hkrati srečke prejme tudi vsak prijatelj, ki si prenese aplikacijo Gorenjc in si v njej ustvari svoj uporabniški račun.

Ena od funkcionalnosti Gorenjca usmerja uporabnika do bencinske črpalke z najugodnejšo ceno goriva. V zavihku »Špajza« kliknete na povezavo natankaj.si ter izberete vrsto goriva in lokacijo, kjer se nahajate. Aplikacija vas usmeri na cenovno najugodnejšo črpalko v bližini.

Registrirani uporabniki lahko uporabljajo tudi dodatno funkcionalnost optimizacije iskanja črpalke glede na specifike lastnega vozila in strošek poti do posamezne črpalke.

V mobilni aplikaciji Gorenjc lahko občasno potekajo različne dobrodelne kampanje. S tem, ko v mobilni aplikaciji Gorenjc slikate in naložite račun, avtomatsko prejmete določeno število zvezdic, s katerimi prispevate k aktualni dobrodelni kampanji.

V zavihku »Špajza« je v rubriki Dobrodelc Gorenjc vidno, koliko dobrodelnih zvezdic ste sami prispevali k aktualni dobrodelni kampanji, hkrati pa si lahko na spletnem mestu Dobrodelc Gorenjc preberete še vse dodatne informacije o dobrodelni kampanji, ki trenutno poteka.

Na povezavi Katalog akcijskih izdelkov imate pregled nad aktualnimi izdelki s popusti najrazličnejših trgovcev.

Vsa besedila, slike ter ostale vsebine, ki so prikazane v Katalogu akcijskih izdelkov, smo izbrali in uredili zgolj z namenom informiranja in so simbolične narave. Za točnost, natančnost in ažurnost vseh informacij, ne odgovarjamo.

Prizadevali si bomo za nemoteno tehnično delovanje storitev v aplikaciji Gorenjc. V primeru motenj zaradi preobremenjenosti sistema in iz drugih razlogov bomo poskušali težavo čim prej odpraviti v okviru razumnih možnosti. Če pri delovanju aplikacije naletite na težavo, nam čim prej sporočite, da lahko odpravimo vzrok okvare.

Do motenj v delovanju storitev v aplikaciji Gorenjc lahko pride tudi zaradi zunanjih dejavnikov, na katere nimamo vpliva oziroma nad njimi nimamo razumnega nadzora, kot so nezagotavljanje ali nepravilno zagotavljanje storitev, ki so potrebne za izvedbo storitev v aplikaciji Gorenjc s strani tretjih oseb (npr. izpad elektrike ali prekinitev internetne povezave), protesti, izgredi, dejavniki, ki ogrožajo javni red in mir, teroristični napad ali grožnja s terorističnim napadom, požar, eksplozija, nevihta, udar strele, povodenj, potres, epidemija ali druga naravna nesreča, odpoved javnih komunikacijskih omrežij in storitev, prepoved državnega organa.

Svoj uporabniški račun Gorenjc lahko kadar koli zaprete.

Vaš uporabniški račun Gorenjc lahko kadar koli ukinemo po lastni presoji. Lahko ga ukinemo brez obvestila o nameravani ukinitvi, če ugotovimo, da:

 • ste podali neresnične, napačne ali zavajajoče podatke;
 • svoj uporabniški račun Gorenjc uporabljate ali ste njegovo uporabo tretjim osebam v nasprotju z določili zadevnih Splošnih pogojev in/ali veljavnih predpisov Republike Slovenije;
 • niste podali vseh podatkov, vključno z morebitnimi dodatno zahtevanimi podatki, potrebnimi za izvajanje storitev v mobilni aplikaciji Gorenjc;
 • grozi nevarnost zlorabe vašega uporabniškega računa Gorenjc; ali
 • je to potrebno zaradi preiskave nevarnosti prevare z naše strani ali razjasnitve spora, povezanega z vašim uporabniškim računom Gorenjc.

Po lastni presoji poslovnih razlogov lahko prenehamo zagotavljati aplikacijo Gorenjc, o čemer vas bomo pravočasno obvestili.

10.1 Učinek ukinitve uporabniškega računa Gorenjc

Ob ukinitvi vašega uporabniškega računa Gorenjc iz kakršnega koli razloga:

 • izbrišemo podatke o vašem uporabniškem računu Gorenjc razen podatkov, ki smo jih zakonsko dolžni hraniti;
 • preneha vaša pravica do uporabe naše intelektualne lastnine;
 • smo prosti vsakršne odgovornosti do vas ali tretjih oseb v zvezi z ukinitvijo vašega uporabniškega računa Gorenjc, prenehanjem nudenja storitev v aplikaciji Gorenjc ali izbrisa vaših podatkov in ostalih podatkov, povezanih z vašim uporabniškim računom Gorenjc.
 • si bomo razumno prizadevali, da vas bomo o ukinitvi in razlogih zanjo čim prej obvestili.

11.1. Vaša odgovornost

Soglašate in potrjujete, da boste povrnili vso morebitno škodo, ki bi nam, našim povezanim družbam, našemu poslovodstvu ali zaposlenim oziroma našim agentom nastala zaradi vašega nespoštovanja teh Splošnih pogojev ali napačne oziroma malomarne uporabe storitev v aplikaciji Gorenjc.

11.2. Naša odgovornost

Odgovarjamo za škodo, ki vam jo naklepno ali iz hude malomarnosti povzročimo sami ali osebe, za katere odgovarjamo.

Ne odgovarjamo za:

 • škodo, ki jo utrpite vi ali katera koli tretja oseba zaradi napačne, nestrokovne ali zlonamerne uporabe oziroma zaradi nedelovanja ali nepravilnega delovanja storitev v aplikaciji Gorenjc;
 • škodo, ki jo utrpite vi ali katera koli tretja oseba zaradi vdora, posega, virusov ali nepooblaščenega dostopa v vaš uporabniški račun Gorenjc;
 • nepričakovane napake ali pomanjkljivosti, zaradi katerih bo delovanje aplikacije Gorenjc morda oteženo ali nepravilno ali zaradi katerih storitve v aplikaciji Gorenjc ne bodo delovale;
 • razpoložljivost in/ali pravilno delovanje telekomunikacijskih linij oziroma za kakršno koli škodo, ki bi vam zaradi tega nastala v zvezi s storitvami v aplikaciji Gorenjc;
 • škodo ali globo, ki jo utrpite zaradi uporabe storitev v aplikaciji Gorenjc, ki niso v skladu z veljavnimi relevantnimi predpisi v Republiki Sloveniji;
 • kakršne koli napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov v aplikaciji Gorenjc, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov.

Za uporabo določenih funkcionalnosti v aplikaciji Gorenjc včasih od vas poberemo določene osebne podatke.  V skladu s tehnološkim razvojem izvajamo razumne varnostne ukrepe za zaščito zaupnosti vaših podatkov, vašega uporabniškega računa Gorenjc in gesla za dostop, in sicer z namenom, da preprečimo izgubo, uporabo, spremembo ali razkritje vaših podatkov, uporabniškega računa Gorenjc ali pripadajočega gesla oziroma nepooblaščen dostop do navedenega.

Kljub temu ste za varovanje zaupnosti zgornjih podatkov, povezanih z vašim uporabniškim računom Gorenjc in pripadajočim geslom, ter za vse aktivnosti na vašem uporabniškem računu Gorenjc odgovorni vi. O vsakršnem razkritju vaših podatkov v aplikaciji Gorenjc, nepooblaščeni uporabi vašega uporabniškega računa Gorenjc ter kakršnih koli okoliščinah, v katerih bi obstajala nevarnost razkritja in/ali nepooblaščene uporabe vašega uporabniškega računa Gorenjc, ki jo zaznate, ste nas dolžni nemudoma obvestiti.

Pozorno skrbimo, da osebne podatke obdelujemo v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) ter ostalo veljavno relevantno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Obdelava vaših osebnih podatkov je natančno opisana v Obvestilu o obdelavi osebnih podatkov pri uporabi mobilne aplikacije Gorenjc, zato vam svetujemo, da si ga pozorno preberete.

13.1. Neodvisnost določb in pogojev

Če katera koli določba v teh Splošnih pogojih ne bi bila veljavna in/ali izvršljiva, to ne vpliva na veljavnost, izvršljivost ali iztožljivost ostalih določb teh Splošnih pogojev, ki ohranijo polno pravno veljavo.

13.2. Podpora

Če pri uporabi aplikacije Gorenjc naletite na težave, se obrnite na našo podporno službo na e-poštni naslov [email protected]. Odzvali se bomo v najkrajšem možnem času.

13.3. Sprememba Splošnih pogojev

Te Splošne pogoje lahko občasno spremenimo. Če jih bomo spremenili, vas bomo o tem obvestili prek e-poštnega sporočila ali na spletni strani https://gorenjc.si. Če s spremenjenimi splošnimi pogoji ne soglašate, lahko brez odpovednega roka odstopite od pogodbe, sklenjene na podlagi teh Splošnih pogojev, in sicer tako, da s telefona odstranite aplikacijo Gorenjc ali ukinete svoj uporabniški račun Gorenjc. Odstop od pogodbe morate podati najpozneje 1 (en) dan pred določenim dnem začetka veljavnosti spremenjenih splošnih pogojev. Če nam do takrat ne sporočite, da se s spremembami ne strinjate, se šteje, da s spremembami soglašate.

Prvi odstavek tega poglavja se ne uporablja za spremembe in dopolnitve Splošnih pogojev, ki ne posegajo v vaše pravice in/ali obveznosti (npr. tipkarske napake, očitne pomote v besedilu); slednje lahko odpravimo kadar koli, ne da bi vas o tem predhodno obvestili.

13.4. Uporaba prava in pristojno sodišče

Za opravljanje storitev v aplikaciji Gorenjc v skladu s temi Splošnimi pogoji in za njihovo tolmačenje se uporablja pravo Republike Slovenije.

Za razrešitev vseh morebitnih sporov, ki bi nastali na podlagi teh Splošnih pogojev ali v zvezi z njimi, je pristojno sodišče, kot določa veljavno pravo.

Eligma d.o.o.