fbpx

December 2020

Dobrodošl gor na spletn stran https://gorenjc.si, k jo upravlja družba Eligma d.o.o., registrirana u Sloveniji z matično številko 8106452000 (»Eligma«). Če ns hočte kdaj obiskat, smo na naslovu Letališka cesta 33F, 1000 Ljubljana, Slovenija, EU.

Pred tabo so Splošni pogoji uporabe tele spletne strani (»Splošni pogoji«). Nihov namen je predstaut temeljne pravice pa obveznosti, k velajo med tabo kt obiskovalcem pa nami kt upraulavcem te spletne strani. Splošni pogoji so sestavlen u skladu s slovensko in evropsko zakonodajo ter velajo za vsacga, k obiše to spletno stran. Seznanitev s Splošnimi pogoji je pomembna zto, da te spletne strani (zanalšč al pa ponesreč) nauš uporablu na kšn nezakonit, protipraven, neetičen al pa nedosleden način.

Če ti kerakol določba teh Splošnih pogojev ni čist razumliva, ti svetujemo, da se pred začetkom uporabe te spletne strani posvetuješ z nam al pa prebereš še uno tanobl hoh slovensko verzijo telih Splošnih pogojev.

Z veselm ti bomo odgovoril na usa uprašana pa skupej razrešil use, kar nauš vedu. Na volo smo ti na e-poštnmu naslovu [email protected]. Priporočamo ti, da sm pa ke pregledaš velavne Splošne pogoje in Obvestilo o varstvu osebnih podatkov k tedva dokumenta skupi tvorta dogovor med tabo pa nami glede uporabe te spletne strani.

Kuj k začneš s samostojno uporabo tele spletne strani, vela, da si sprejeu vsebino teh Splošnih pogojev. Teli Splošni pogoji velajo izklučno za uporabo te spletne strani in ne urejajo nbenih drugih pravnih razmerij med tabo pa nami.

Vsebina te spletne strani je avtorsk deu Eligme in kt taka predmet avtorske zaščite al pa druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Zravn besedila pa podatkov na spletn stran paše med pravno varovano lastnino tud cela grafična podoba z usm grafičnim elementi. Imetnica avtorskih pravic u zvez s to spletno strano je izključno Eligma; teb  k uporabniku pa podelujemo osebno, omejeno, neizklučno in neprenoslivo pravico do nekomercialne uporabe spletne strani u skladu s telimi Splošnimi pogoji. Nekomercialna uporaba dovoluje uporabo dokumentov na spletn stran sam za tvojo osebno uporabo, pr čemer morjo dokumenti ohrant usa navedena upozorila o avtorskih pa drugih pravicah. Sam izjemoma, kadr podamo izrecn pisn soglasje, se lah kopiranje, prepisvanje, razmnožvanje, spreminanje al pa drugačno razširjanje informacij dovol tud v komercialne namene, npr. trgovcem, k hočjo spletno stran uporablat u ta namen.

Če maš kakršno kol gradivo, za kerga menš, da bi nam lahko koristu, nm ga lah pošleš, sam te mormo opozort, da boš s tem na ns prenesu use materialne avtorske pravice glede tega gradiva pa nm dovolu objaut al pa kuko drgač uporabt ta gradiv.

Blagovne pa storitvene znamke, k se pojavlajo na tej spletn stran, so naše registrirane blagovne znamke al pa mamo izklučno pravico do nihove uporabe.

Nš temeln vodiu je, d se po najbolših močeh pa s kr največjo skrbnostjo trudmo zagotavlat čim bl točne pa ažurne podatke na teli spletn stran, ampak te useen opozarjamo, da so usa besedila sam informativnga značaja.

Spletna stran z usem svojim aplikacijam je dostopna durh (24 ur na dan, 365 dni u letu), razen u primeru višje sile al pa tehničnih razlogov (npr. vzdržvanje spletne strani); takrt so možne krajše motne dostopa al pa prekinitve delvanja spletne strani. Obvestiu o načrtovanih daljših prekinitvah bomo prej objavl na spletn stran.

Rad bi te opozorl, da tole spletno stran uporablaš na lastno odgovornost. Niti mi niti kerakol druga pravna al pa fizična oseba, k je sodelvala pr nastanku al pa izdelav tele spletne strani, ni odgovorna za škodo in/al pa izgubo dobička, k bi lah nastala:

  • zrd uporabe netočnh al pa nepopounih informacij;
  • kokr posledica višje sile al pa dogodka, k se mu ne da izognt, ga preprečt al pa odvrnt;
  • zrd občasnega nedelvanja strani;
  • zrd podatkov, prdoblenih prek spletnih povezau, k so objaulene na naš spletn stran pa niso naše.

Prporočamo ti, da zagotoviš ustrezne ukrepe za varvanje svoje informacijske opreme, k so potrebn za nemoten pa varen dostop do podatkov (npr. zaščita pred vdori, zaščita pred virusi pa drugo zlonamerno programsko opremo).

Spletna stran gorenjc.si ma povezavo tud na spletn mest Natankaj.si je spletna aplikacija Eligme za prikaz cen bencina po ush pumpah u Sloveniji. Cene se lah hit spreminajo in za točnost pa natančnost cen nismo odgovorn.

Določene funkcionalnosti na spletnmu mestu natankaj.si so omogočene sam tistim uporabnikom, k si na svojo napravo naložijo mobilno aplikacijo Gorenjc in u njej ustvarjo svoj uporabniški račun.

Spletna stran gorenjc.si ma lahko povezave tud na druga spletna mesta, kerih lastnik so in jh upraulajo trete osebe. Na vsebine teh spletnih mest pa na njihove politke zasebnosti nimamo čist nobenga upliva in zanje nismo odgovorn.

Spletna stran gorenjc.si ma povezavo tud na spletn mest Dobrodelc Gorenjc, kjer so dostopne informacije o aktualnih dobrodelnih kampanjah, k se odvijajo u mobiln aplikaciji Gorenjc.

Zarad nenehnga razvoja pa izboljšav so učash nujn potrebne določene spremembe al pa dopolnitve telih Splošnih pogojev. U navedenh primerih si prdržujemo pravico, da loh določbe spremenimo brez predhodnga obvestila, zihr pa boš o vsakršn sprememb ta prau cajt obveščen na ustrezen način, npr. prek e-pošte al pa z objavo na spletn stran. Če ti določbe spremenenih splošnih pogojev naujo ustrezale, ti svetujemo, da spletne strani u nadaljne ne uporablaš ane.

U našmu interesu je, da ti ta spletna stran nud čimbl prjetno uporabniško izkušno pa čim več koristnih informacij, kar bomo dosegl tko, da se stran uporabla u skladu s telimi Splošnimi pogoji. Če pa useen pride do kakršne kol kršitve teh Splošnih pogojev al pa nepooblaščene uporabe te spletne strani, si prdržujemo pravico, da ukrepamo na način, k se smatra kokr primern, npr. s prjavo sumov nezakonitih ravnan ustreznm organom pregona, nadzornm organom al pa drugim pooblaščenim osebam. Če je to nujn al pa če tko zahteva velavna zakonodaja, bomo navedenm organom v skladu z Obvestilom o varstvu osebnih podatkov razkril vse potrebne informacije, npr. osebna imena, e-poštne naslove, naslove IP, zgodovino iskana in drugo.

Za vsa vprašana glede strukture, velavnosti, uvelavlana pa razlage teh Splošnih pogojev se uporabla pravo Republike Slovenije. Mrbitne spore, nastale zarad kršitev teh Splošnih pogojev, Eligma rešuje po mirn pot. Kadar to ni mogoče, je za rešvanje sporov pristojno sudiše u Lublan.

Če maš glede telih Splošnih pogojev kakršnkol vprašane al pa pripombo, če bi še karkol djau, smo ti na volo na e-poštnem naslovu [email protected].

Eligma d.o.o.