fbpx

1. OPREDELITEV POJMOV

App Store / Trgovina Google Play – mesto, s katerega uporabnik prenese mobilno aplikacijo Gorenjc.

Dogodek izven našega nadzora – kakršno koli dejanje ali dogodek izven našega razumnega nadzora, vključno s prenehanjem delovanja javnih ali zasebnih telekomunikacijskih omrežij.

Eligma d.o.o. (»Eligma« ali »mi«) – družba, ustanovljena in registrirana v Sloveniji z matično številko 8106452000 in poslovnim naslovom Letališka cesta 33F, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, EU. Če se želite glede te pogodbe obrniti na nas, nam pošljite e-poštno sporočilo na naslov [email protected].

Licenca – Eligma vam podeljuje neizključno licenco za uporabo mobilne aplikacije Gorenjc na mobilni napravi, ki jo posedujete, nadzorujete ali uporabljate na podlagi te LPKU. Mobilne aplikacije Gorenjc vam ne prodamo. Ves čas ostanemo lastniki mobilne aplikacije Gorenjc.

Licenčna pogodba za končnega uporabnika (»Pogodba« ali »LPKU«) – pravni sporazum med vami in Eligmo za uporabo mobilne aplikacije Gorenjc.

Mobilna aplikacija Gorenjc (»Aplikacija«) – programska oprema mobilne aplikacije Gorenjc, ki vam omogoča brezplačno pomoč pri nakupovanju, pregledovanju računov vaših kupljenih izdelkov ter sledenju garancijam izdelkov.

Naprava – mobilni telefon ali druga mobilna naprava (npr. tablica).

Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov pri uporabi mobilne aplikacije Gorenjc – obvestilo, v katerem so opredeljeni vsi osebni podatki, ki jih Eligma obdeluje za namen uporabe mobilne aplikacije Gorenjc, in pravna podlaga takšne obdelave.

Pravice intelektualne lastnine – pravice, ki vključujejo nematerialne intelektualne stvaritve in primarno obsegajo avtorske pravice, patente, blagovne znamke, tržne znamke in druge povezane pravice, ki jih urejata Zakon o avtorski in sorodnih pravicah in Zakon o industrijski lastnini.

Splošni pogoji uporabe mobilne aplikacije Gorenjc – dokument, v katerem so opredeljeni pogoji uporabe ter pravice in obveznosti uporabnika in Eligme pri uporabi mobilne aplikacije Gorenjc.

Spletne strani tretjih oseb – spletne strani drugih neodvisnih tretjih oseb, ki jih nimamo v lasti in jih ne nadzorujemo.

Storitve – omenijo kakršne koli storitve, ki so na voljo prek Aplikacije.

Uporabnik (»vi«) – oseba, ki Aplikacijo prenese prek spletne trgovine App Store ali Trgovine Google Play ter jo uporablja za namene, določene v tej Pogodbi.

2. SKLENITEV POGODBE

Prosimo vas, da pred prenosom Aplikacije iz spletne trgovine App Store ali Trgovine Google Play pozorno preberete to LPKU. Ta LPKU vsebuje določila, ki lahko vplivajo na vaše pravice.

S pritiskom na gumb »Namesti« (»Install«) ali »Pridobi« (»Get«) pri namestitvi Aplikacije sprejmete pogoje te LPKU. Če se s pogoji in določili te Pogodbe ne strinjate, vam Licence za Aplikacijo ne bomo podelili in prosimo vas, da s pritiskom na gumb »Prekliči« takoj zaustavite postopek prenašanja ali izbrišete Aplikacijo iz svoje Naprave.

Prosimo, da pregledate naše Splošne pogoje uporabe mobilne aplikacije Gorenjc in Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov pri uporabi mobilne aplikacije Gorenjc, ki skupaj s to LPKU sestavljajo sporazum med vami in nami, ko uporabljate Aplikacijo , in jih preberete skupaj.

3. ZAGOTOVILA

Ta Aplikacija deluje tako z operacijskim sistemom iOS kot Android.

Pogoji te LPKU se nanašajo na Aplikacijo ali Storitve v Aplikaciji, vključno s kakršnimi koli posodobitvami ali dopolnitvami Aplikacije ali kakršne koli Storitve, razen če jih spremljajo ločeni pogoji, saj v tem primeru veljajo navedeni pogoji. Če je v Aplikacijo ali kakršno koli Storitev vključena odprtokodna programska oprema, imajo pogoji odprtokodne licence lahko prednost pred nekaterimi določili te LPKU.

Domneva se, da ste od lastnikov Naprav, ki jih posedujete, pridobili dovoljenje za prenos Aplikacije na Naprave, če niste njihov lastnik. Vaš ponudnik internetnih storitev vam lahko zaračuna dostop do interneta na Napravah. Sprejemate odgovornost v skladu s pogoji te LPKU za uporabo Aplikacije ali kakršne koli Storitve na ali v zvezi s kakršno koli Napravo, ne glede na to, ali ste njen lastnik ali ne.

Seznanjeni ste, da zbiramo in uporabljamo tehnične informacije o Napravah ter povezani programski opremi, strojni opremi in zunanjih napravah za spletne ali brezžične Storitve, da bi lahko izboljšali izdelke in vam nudili izboljšane Storitve. Več o tem si lahko preberete v Splošnih pogojih uporabe mobilne aplikacije Gorenjc in Obvestilu o obdelavi osebnih podatkov pri uporabi mobilne aplikacije Gorenjc. Ravnamo v skladu z določbami veljavne zakonodaje na področju varstva osebnih podatkov.

Aplikacija ali kakršna koli vsebina v Aplikaciji lahko vsebuje povezave na Spletne strani tretjih oseb. Spletne strani tretjih oseb niso pod našim nadzorom ter za njihovo vsebino in njihove morebitne pravilnike o zasebnosti ne odgovarjamo in jih ne podpiramo. O interakciji s kakršnimi koli Spletnimi stranmi tretjih oseb, vključno z nakupom in uporabo njihovih izdelkov oziroma storitev, ki so dostopne prek njih, morate presoditi samostojno.

4. OMEJITVE LICENCE

Razen če je izrecno določeno v tej LPKU ali če tako dovoljuje veljavna zakonodaja, soglašate, da:

 • Aplikacije ne boste kopirali, razen če je tovrstno kopiranje povezano z običajno uporabo Aplikacije ali kadar je to potrebno za varnostno kopiranje ali operativno varnost;
 • Aplikacije ne boste dajali v najem ali zakup, podlicencirali, združevali z drugimi programi, prilagajali ali spreminjali;
 • elotne ali delov Aplikacije ne boste predelovali oziroma spreminjali ali dovoljevali, da se Aplikacija ali kakršen koli njen del združuje s kakršnimi koli drugimi programi ali vgrajuje vanje;
 • ne boste razstavili, dekompilirali, izvajali obratnega inženiringa ali ustvarjali izpeljank iz celotne ali katerega koli dela Aplikacije ali poskušali izvesti karkoli od navedenega, razen v obsegu, ki ga ni mogoče prepovedati, ker so tovrstna dejanja nujno potrebna za namene doseganja združljivosti Aplikacije z drugo programsko opremo, ter pod pogojem, da se informacije, ki jih pridobite pri tovrstnih dejavnostih:
  • uporabljajo le za doseganje združljivosti Aplikacije z drugo programsko opremo;
  • po nepotrebnem ne razkrivajo ali posredujejo brez našega pisnega dovoljenja kakršni koli tretji osebi; ter
  • ne uporabljajo za ustvarjanje kakršne koli programske opreme, ki je bistveno podobna Aplikaciji;
 • boste vse kopije Aplikacije varno hranili ter vzdrževali točne in posodobljene zapise o številu in lokacijah vseh kopij Aplikacije;
 • boste na svojo Napravo namestili kakršne koli varnostne posodobitve in/ali programske popravke za to Aplikacijo, ko bodo te na voljo.

5. OMEJITVE SPREJEMLJIVE UPORABE

Z uporabo Aplikacije se obvezujete in izjavljate, da:

 • ste stari vsaj 15 let;
 • Aplikacije ali kakršne koli Storitve ne smete uporabljati na nikakršen nezakonit način, v kakršen koli nezakonit namen ali na kakršen koli način, ki ni skladen s to LPKU, ali ravnati goljufivo ali zlonamerno, na primer z vdiranjem ali vstavljanjem zlonamerne kode vključno z virusi ali škodljivimi podatki v Aplikacijo, katero koli Storitev ali kateri koli operacijski sistem;
 • ne smete kršiti naših pravic intelektualne lastnine ali pravic kakršnih koli tretjih oseb v zvezi z vašo uporabo Aplikacije ali kakšne koli Storitve (razen kolikor uporaba ni dovoljena z licenco te LPKU);
 • ne smete prenašati nikakršnega gradiva, ki je obrekljivo, žaljivo ali kako drugače sporno v zvezi z vašo uporabo Aplikacije ali katere koli Storitve;
 • Aplikacije ali katere koli Storitve ne smete uporabljati na način, na katerega bi lahko poškodovali, zavirali, onemogočili, preobremenili ali škodili kakršni koli Storitvi oziroma našim sistemom ali varnosti ali posegali v druge uporabnike; ter
 • ne smete zbirati ali pridobivati kakršnih koli informacij ali podatkov iz kakršne koli Storitve ali naših sistemov ali poskušati dešifrirati kakšnih koli prenosov s strežnikov oziroma na strežnike, ki omogočajo kakršne koli Storitve.

6. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Eligma vam podeljuje neizključno licenco za uporabo Aplikacije na mobilni napravi, ki jo posedujete, nadzorujete ali uporabljate, v skladu s temi pogoji LPKU in kot je opredeljeno v Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah.

Gorenjc je produkt Eligme; vse pravice na produktu Gorenjc in vseh povezanih blagovnih in drugih znamkah ter tržnih imenih oziroma glede njih so last Eligme. Uporabniki brez našega pisnega dovoljenja ne smejo uporabljati ali reproducirati produkta, logotipa ali imena Gorenjc.

Potrjujete, da vse pravice intelektualne lastnine v Aplikaciji pripadajo nam, da so vam pravice v Aplikaciji podeljene z Licenco (in ne prodane) ter da nimate nikakršnih pravic v Aplikaciji oziroma v zvezi z njo, razen pravice do njene uporabe v skladu s pogoji te LPKU.

Pravico do uporabe Aplikacije podeljujemo vam osebno; Aplikacije nikakor ne smete prenašati na koga drugega odplačno, brezplačno ali za kar koli drugega. V primeru prodaje kakršne koli Naprave, na kateri je nameščena Aplikacija, morate z Naprave odstraniti Aplikacijo.

Če Aplikacijo prenesete na kakršno koli drugo Napravo, ki ni vaša last, morate za to imeti dovoljenje lastnika. Za izpolnjevanje teh pogojev boste odgovorni ne glede na to, ali ste lastnik Naprave ali ne.

7. ODSOTNOST JAMSTEV

Izrecno potrjujete in soglašate, da zagotovljeno Aplikacijo in Storitve uporabljate na lastno odgovornost in da pri tem prevzemate celotno tveganje glede zadovoljive kakovosti, delovanja in natančnosti.

Aplikacija in Storitve se v največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, zagotavljajo na način »videno-kupljeno«, z vsemi napakami in brez kakršnega koli jamstva, in pri tem zavračamo vsa jamstva in pogoje – izrecne ali nakazane, kar med drugim vključuje kakršna koli jamstva in/ali določila glede primernosti za prodajo, zadovoljive kakovosti, primernosti za določen namen, točnosti, nemotene rabe ali nekršenja pravic tretjih oseb. Ne dajemo jamstev glede nemotene rabe Aplikacije in glede tega, da bodo funkcije v Aplikaciji ali Storitvah izpolnjevale vaše zahteve, da bo delovanje Aplikacije ali Storitev nemoteno ali brez napak ali da bodo okvare pri Aplikaciji ali Storitvah odpravljene. Nobena ustna ali pisna informacija ali nasvet z naše strani ali s strani naših pooblaščenih zastopnikov ne ustvari jamstva.

Prosimo, da upoštevate, da spletni prenosi nikoli niso povsem zasebni oziroma varni in da lahko kakršno koli sporočilo ali informacijo, ki jo prenesete z Aplikacijo, preberejo ali prestrežejo drugi tudi v primeru posebnega obvestila, da je določen prenos šifriran.

Eligma ne more zagotoviti, da ne bo prišlo do prenosa virusov ali drugih vsebin, ki povzročajo okužbo ali okvaro, in da ne bo vaša Naprava utrpela nikakršne škode pri uporabi Aplikacije. Odgovorni ste za primerno zaščito in varnostno kopiranje podatkov in/ali opreme ter za razumne in primerne varnostne ukrepe za odkrivanje računalniških virusov in drugih vsebin, ki povzročajo okužbe.

8. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Potrjujete, da Aplikacija ni bila razvita za izpolnjevanje vaših individualnih zahtev in da ste zato sami odgovorni za zagotovitev, da možnosti in funkcije Aplikacije, kot so opisane v Splošnih pogojih uporabe mobilne aplikacije Gorenjc, izpolnijo vaše zahteve.

Aplikacijo vam zagotavljamo le za zasebno uporabo. Soglašate, da Aplikacije ne boste uporabljali v nikakršne komercialne ali poslovne namene oziroma namene ponovne prodaje. V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, nismo odgovorni za kakršno koli škodo, izgubo dobička, izgubo poslovanja, prekinitev poslovanja ali izgubo poslovne priložnosti na vaši strani.

9. POSODOBITVE IN / ALI SPREMEMBE POGODBE

Občasno lahko Aplikacijo samodejno posodobimo za izboljšanje delovanja in funkcionalnosti, prilagoditev spremembam operacijskega sistema ali odpravljanje varnostnih težav. Lahko vas tudi pozovemo, da iz teh razlogov Aplikacijo posodobite sami. Če se odločite, da tovrstnih posodobitev ne boste namestili, ali če se ne odločite za samodejne posodobitve, nadaljnja uporaba Aplikacije morda ne bo mogoča.

Eligma lahko kadar koli spremeni pogoje te Pogodbe. V takem primeru vas bomo o tem obvestili prek Aplikacije ali prek e-poštnega sporočila in vas pozvali, da sprejmete spremembe.

Če vam Eligma pošlje obvestilo, da bo to Pogodbo spremenila, lahko Pogodbo odpoveste pred začetkom veljavnosti spremembe, in sicer tako, da Aplikacijo izbrišete v skladu s točko 10.2. Če boste Aplikacijo uporabljali po izteku navedenega obdobja, bo Eligma domnevala, da ste spremembo sprejeli in začela bo veljati samodejno.

Eligma lahko spremeni tudi Splošne pogoje uporabe mobilne aplikacije Gorenjc ali Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov pri uporabi mobilne aplikacije Gorenjc. Če jih bomo spremenili, vas bomo o tem obvestili prek Aplikacije, prek e-poštnega sporočila ali na spletni strani https://gorenjc.si.

To Pogodbo bomo morda morali spremeniti, da bo odražala spremembe v zakonodaji ali običaje uporabe ali postala primerna za dodatne funkcije, ki jih bomo uvedli. Če sporočenih sprememb ne boste sprejeli, Aplikacije ne boste več mogli uporabljati.

10. ODPOVED POGODBE

10.1. Prekinitev Pogodbe s strani Eligme

Eligma lahko takoj prekine Pogodbo v primeru, da:

 • ste resno ali vztrajno kršili kakršna koli določila te Pogodbe, Splošnih pogojev uporabe mobilne aplikacije Gorenjc ali druga določila, pri čemer Eligma utemeljeno sumi, da:
  • ste zagrešili goljufijo ali morda ravnate goljufivo;
  • niste imeli pravice do prenosa Aplikacije ali se je vaša pravica do prenosa in/ali uporabe Aplikacije spremenila;
  • ste mlajši od 15 let;
  • te zagrešili ali boste zagrešili zločin v povezavi s Storitvami, ki jih zagotavlja Eligma; ali
  • Aplikacijo morda uporabljate ali ste jo dobili nezakonito oziroma dovoljujete nekomu drugemu, da jo uporablja ali jo je dobil nezakonito;
 • Aplikacijo Eligma umakne ali preneha ponujati ali jo umakne proizvajalec operacijskega sistema na vaši Napravi; ali
 • Eligma utemeljeno meni, da z nadaljevanjem Pogodbe tvega kršenje kakršne koli veljavne zakonodaje, predpisa, kodeksa, sodnega naloga ali druge obveznosti, ali da bi Eligma lahko postala predmet ukrepov kakšnega koli državnega organa oziroma organa pregona; ali
 • Eligma preneha podpirati Aplikacijo na vaši Napravi ali operacijski sistem vaše Naprave.

Eligma vas bo obvestila, če odpove Pogodbo v skladu s točko 10.1. To lahko vključuje obvestilo prek Aplikacije ali prek e-poštnega sporočila.

Eligma lahko prekine Pogodbo iz kakršnega koli drugega razloga, ki ni določen v točki 10.1.

10.2. Prekinitev Pogodbe s strani uporabnika

Sami lahko to Pogodbo prekinete kadar koli, in sicer tako, da Aplikacijo izbrišete s svoje Naprave.

10.3. Posledice odpovedi Pogodbe

Ob odpovedi te Pogodbe iz kakršnega koli razloga:

 • morate Aplikacijo izbrisati s svoje Naprave in
 • uničiti vse kopije Aplikacije, vključno z vsemi njenimi komponentami, ki jih posedujete; in
 • bodo takoj prenehale veljati vse pravice, ki jih imate v zvezi z Aplikacijo.

11. DOGODKI IZVEN NAŠEGA NADZORA

Ne prevzemamo odgovornosti za neizvajanje ali zakasnitve pri izvajanju kakršnih koli svojih obveznosti v skladu s to LPKU zaradi dogodkov, ki jih povzroči Dogodek izven našega nadzora.

V primeru Dogodka izven našega nadzora, ki vpliva na izvajanje naših obveznosti v skladu s to LPKU:

 • se naše obveznosti odložijo, čas za izvajanje naših obveznosti pa se podaljša za trajanje Dogodka izven našega nadzora; in
 • z razumnimi ukrepi si bomo prizadevali najti rešitev, da bi svoje obveznosti v skladu s to LPKU lahko izvajali kljub Dogodku izven našega nadzora.

12. DRUGE DOLOČBE

Eligma lahko svoje pravice iz te Pogodbe prenese na katero koli drugo stranko. Svojih pravic ali obveznosti iz te Pogodbe ne smete prenašati na nikogar drugega.

Vsak izmed pogojev v tej LPKU je neodvisen od drugih. Če kakršno koli sodišče ali pristojni organ sklene, da je kateri koli od njih nezakonit ali neizvršljiv, preostali pogoji ostanejo v celoti veljavni in se izvajajo naprej.

Uporabniki lahko najnovejšo različico Pogodbe kadarkoli pregledajo v Aplikaciji.

Prosimo, da upoštevate, da so ta LPKU, njena vsebina in oblika urejene v skladu z zakonodajo Republike Slovenije. Za vse spore, ki izhajajo iz te Pogodbe ali so povezani z njo, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ta Pogodba začne veljati, ko prenesete Mobilno aplikacijo Gorenjc in jo prvič uporabite; velja do prekinitve, ki je določena v 10. členu te Pogodbe.

13. KONTAKTNI PODATKI

Vsa obvestila Eligmi, vprašanja in pritožbe morajo biti naslovljeni in poslani na e-poštni naslov [email protected].