fbpx

December 2020

V družbi Eligma d.o.o. jemljemo varstvo vaših osebnih podatkov resno in odgovorno. Naša prednostna naloga je, da zbrane osebne podatke varujemo in obdelujemo v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Prizadevamo si, da pri razvoju mobilne aplikacije Gorenjc vključujemo vidik zasebnosti in varnosti, da ste učinkovito in optimalno zaščiteni.

Za nas kot upravljavca vaših osebnih podatkov je pomembno, da razumete, kaj počnemo z vašimi osebnimi podatki, v kakšen namen jih obdelujemo, kako skrbimo za njihovo varnost ter kakšne so vaše pravice v zvezi z njihovo obdelavo, zato smo se v skladno z duhom GDPR potrudili, da so informacije v tem obvestilu predstavljene v jedrnati, pregledni in čim bolj razumljivi obliki.

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v skladu s tem obvestilom, je družba Eligma, razvoj tehnologij umetne inteligence, d.o.o. (»Eligma ali mi«), matična številka 8106452000, s poslovnim naslovom Letališka cesta 33F, 1000 Ljubljana.

V primeru vaše registracije oz. ustvaritve uporabniškega računa v mobilni aplikaciji Gorenjc bomo obdelovali vaš e-poštni naslov in vaše geslo, ki ste ju vnesli za namen registracije s ciljem omogočanja sinhronizacije podatkov med napravami. Za zagotavljanje storitev v mobilni aplikaciji Gorenjc predmetnih podatkov ne bomo obdelovali, če se ne boste registrirali oz. ustvarili uporabniškega računa v mobilni aplikaciji Gorenjc in bo zato sinhronizacija podatkov med napravami onemogočena.

Za zagotavljanje delovanja mobilne aplikacije Gorenjc (neodvisno od vaše registracije oz. ustvaritve uporabniškega računa) obdelujemo podatke o uporabi aplikacije (pogostost uporabe mobilne aplikacije Gorenjc, uporabljene funkcije itd.), vrsti uporabljenega operacijskega sistema, različici brskalnika in različici mobilne aplikacije Gorenjc ter podatke o IP-naslovu.

Za namen izvajanja storitev v mobilni aplikaciji Gorenjc v primeru vaše registracije oz. ustvaritve uporabniškega računa obdelujemo vaše podatke glede skeniranih računov (npr. podatke o vaši dnevni porabi v tekočem mesecu), kartic zvestobe (npr. podatke o imetniku kartice) ter kupljenih izdelkov in storitev. Za uporabo nekaterih funkcionalnosti lahko obdelujemo tudi podatke o vaši lokaciji.

V skladu s točko (b) člena 6 (1) GDPR je pravna podlaga za takšno obdelavo osebnih podatkov pogodba o uporabi mobilne aplikacije Gorenjc, ki ste jo s sprejetjem Splošnih pogojev uporabe mobilne aplikacije Gorenjc sklenili z Eligmo ob ustvarjanju svojega uporabniškega računa v mobilni aplikaciji Gorenjc oz. naložitvi mobilne aplikacije Gorenjc na svojo napravo.

Vaše osebne podatke za zagotavljanje delovanja mobilne aplikacije Gorenjc bomo obdelovali, dokler ne ukinete svojega uporabniškega računa Gorenjc. Po ukinitvi uporabniškega računa bomo hranili le tiste osebne podatke, ki bi jih bili morda dolžni zakonsko hraniti oziroma bi jih potrebovali v dokazne ali obrambne namene, če bi obstajala možnost uveljavljanja pravnih zahtevkov.

Nudimo vam možnost, da se prijavite v mobillni aplikaciij Gorenjc s pomočjo tehnologije enkratne prijave. Če se želite prijaviti, boste preusmerjeni na želeno stran ponudnika tehnologije za enkratno prijavo, kjer se lahko prijavite z vašimi uporabniškimi podatki. Na ta način bodo tam shranjeni podatki vašega profila povezani z našo storitvijo. S tem povezovanjem od zadevnega ponudnika samodejno prejmemo naslednje podatke: ime, priimek, e-poštni naslov, ID uporabnika in spol.

Od teh podatkov uporabljamo izključno vaše ime, priimek, e-poštni naslov, ID uporabnika in spol. Ti podatki so obvezni za sklenitev pogodbe o uporabi mobilne aplikacije Gorenjc, da bi vas lahko identificirali.

Za obveščanje o tehničnih, funkcionalnih in drugih posodobitvah mobilne aplikacije Gorenjc vam občasno pošiljamo e-pošto. Za tovrstno obveščanje obdelujemo vaš e-poštni naslov.

Naštete osebne podatke obdelujemo na podlagi upravičenih zakonitih interesov v skladu s točko (f) člena 6 (1) GDPR.

Vaše osebne podatke za obveščanje o posodobitvah in nadgradnjah bomo obdelovali, dokler ne ukinete svojega uporabniškega računa Gorenjc.

Za izvajanje statističnih analiz o uporabi mobilne aplikacije Gorenjc, za izboljšave mobilne aplikacije Gorenjc in uporabniške izkušnje ter za razvoj svojih produktov bomo vaše osebne podatke anonimizirali in jih v navedene namene uporabljali v anonimizirani obliki.

Na podlagi vaše izrecne predhodne privolitve v skladu s točko (a) člena 6 (1) GDPR vaše osebne podatke obdelujemo za namen izvedbe nagradnih iger, ki jih (so)organiziramo.

V namene izvedbe nagradnih iger lahko obdelujemo predvsem naslednje vaše osebne podatke:
 • Ime in priimek;
 • e-poštni naslov,
 • telefonska številka;
 • datum rojstva in spol;
 • poštna številka
 • naslov stalnega oz. začasnega prebivališča.

Vaše podatke lahko obdelujemo kot samostojni upravljavec zbirk osebnih podatkov ali kot skupni upravljavec zbirke osebnih podatkov z soorganizatorjem oziroma drugimi osebami, s katerimi sodelujemo pri izvedbi nagradne igre.

Vaše osebne podatke obdelujemo primarno za namen izvedbe nagradne igre ter za podelitev nagrad, in pa v skladu z morebitno privolitvijo, ločeno podano ob prijavi k sodelovanju v nagradni igri oziroma pri posameznem dogodku. Hranimo jih do zaključka izvedbe posamezne nagradne igre oziroma dogodka oziroma 10 let v primeru prejema nagrade, ter v primeru privolitve do njenega preklica.

Če ste pri nagradni igri prejeli nagrado, ki presega vrednost 42 EUR oziroma ste v enem letu od nas prejeli več nagrad, katerih skupna vrednost presega 84 EUR, Eligma vaše podatke obdeluje tudi za namen akontacije dohodnine in jih v skladu z obveznostmi iz Zakona o dohodnini posreduje pristojnemu davčnemu uradu. Navedene podatke skladno z zakonom hranimo 10 let.

Če ste ob prijavi k udeležbi v nagradni igri oziroma na drug način podali ustrezno privolitev, lahko obdelujemo vaše osebne podatke tudi za namen priprave ponudbe glede sodelovanja pri nagradnih igrah, ki bodo prilagojene prav vašim potrebam, zahtevam in interesom oz. vašemu profilu.

Na podlagi prepoznanih vaših značajskih lastnosti, interesov, navad, potreb, zahtev in želja se bomo tako lahko posebej posvetili temu, da vam v največji možni meri ponudimo sodelovanje v zgolj tistih nagradnih igrah, ki resnično ustrezajo vašim potrebam in interesom. Lahko vas bomo tako redno obveščali o možnostih sodelovanja pri nagradnih igrah prilagojenih vam, ki jih bomo so(organizirali).

Kot večina podjetij, tudi Eligma za posamezne dele obdelav osebnih podatkov glede mobilne aplikacije Gorenjc lahko angažira različne pogodbene obdelovalce, ki opravljajo del storitev namesto nje, pri čemer Eligma s takšnimi pogodbenimi obdelovalci osebnih podatkov sklene ustrezne zakonsko predpisane pogodbe o obdelavi osebnih podatkov, v katerih jih zaveže k enakemu standardu varstva osebnih podatkov, kot če bi te izločene dele obdelav osebnih podatkov izvajala sama. Obenem ti pogodbeni obdelovalci podatke obdelujejo zgolj za namen izvajanja pogodbeno opredeljenih storitev za Eligmo in za noben drug namen, niti jih ne smejo uporabljati za lastne namene ali namene tretjih oseb.

Mobilna aplikacije Gorenjc lahko omogoča povezave do spletnih strani tretjih oseb ali vključuje strani in storitve tretjih oseb. Eligma ni odgovorna za varovanje zasebnosti ali osebnih podatkov s strani tretjih oseb, ponudnikov aplikacij, ponudnikov operacijskih sistemov, ponudnikov brezžičnih storitev, izdelovalcev naprav ipd.

V primeru, da se odločite obiskati tako povezavo, nismo odgovorni za razpoložljivost izbrane strani, mobilnih aplikacij ali drugih storitev tretjih oseb. Prav tako spletnih strani tretjih oseb, njihovih mobilnih aplikacij ali storitev ne preverjamo ter nismo posredno ali neposredno odgovorni za njihovo uporabo in vsebino, zbiranje in obdelovanje kakršnihkoli podatkov s strani spletnih strani, mobilnih aplikacij ali storitev teh oseb. Glede na navedeno vam priporočamo, da se pred uporabo storitev ali mobilnih aplikacij tretjih oseb oz. pred kakršnimkoli vnašanjem svojih osebnih podatkov vanje seznanite z njihovimi politikami zasebnosti ali izjavami o varovanju zasebnosti, ki so dostopne bodisi na njihovih spletnih straneh ali ob dostopu (registraciji) v takšno mobilno aplikacijo.

Obveščamo vas, da so nekateri osebni podatki lahko obdelani z avtomatiziranimi sredstvi, kadar so takšne obdelave nujne za sklenitev ali izvajanje pogodbe o uporabi mobilne aplikacije Gorenjc z vami, kadar to dovoljujejo predpisi Evropske unije (EU) ali Republike Slovenije (RS) ter ob izvajanju ustreznih ukrepov za zaščito vaših pravic in svoboščin in na podlagi vaše izrecne privolitve.

V primeru obdelav podatkov z avtomatiziranimi sredstvi, ki imajo za vas pravne učinke ali na podoben način na vas znatno vplivajo, imate pravico zahtevati, da odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, za vas ne velja, tako, da zahtevo pošljete na naslov [email protected]. V tem primeru bomo poskrbeli, da bo avtomatizirano odločitev ponovno pretehtala za to pristojna oseba pri nas.

Vaše osebne podatke bomo razkrili le tistim tretjim osebam, ki bodo osebne podatke obdelovale v našem imenu. Tretje osebe so naši pogodbeni partnerji, ki za nas opravljajo storitev analize uporabe, pošiljanja e-pošte, svetovanja, neposrednega trženja ter zbiranja ali shranjevanja podatkov glede mobilne aplikacije Gorenjc.

V okviru zakonskih obveznosti lahko vaše osebne podatke posredujemo tudi nadzornim organom za namene preprečevanja ali preiskovanja zlorab ali goljufij v zvezi z uporabo mobilne aplikacije Gorenjc.

Prenos podatkov v tretje države oz. izven Evropske unije je možen, če se izvaja v skladu s pogoji, ki jih določa GDPR. Glede na navedeno do iznosa lahko pride predvsem v primerih angažiranja različnih pogodbeniih obdelovalcev za namene različnih obdelav v mobilni aplikacij Gorenjc. V primeru, da bi bil v takšnih primerih potreben prenos vaših osebnih podatkov v tretje države, bomo pred prenosom podatkov skrbno preverili, ali za takšen prenos obstaja ustrezna pravna podlaga in zaščitni ukrepi (obstoj sklepa o ustreznosti, obstoj zavezujočih poslovnih pravil, uporaba t.i. standardnih pogodbenih klavzul, odobreni certifikacijski mehanizmi (npr. Ščit zasebnosti med Evropsko unijo in ZDA), z uporabo t.i. standardnih pogodbenih klavzul).

Kadar koli lahko uveljavljate naslednje pravice:
 • pravico do informacije, ali se obdelujejo vaši osebni podatki, in, kadar je temu tako, dostopa do osebnih podatkov in relevantnih pojasnil,
 • pravico, da preverite točnost svojih podatkov in zahtevate njihov popravek oz. spremembo,
 • pravico do omejitve obdelave in do izbrisa vaših osebnih podatkov,
 • pravico do ugovora,
 • pravico do prenosljivosti svojih osebnih podatkov,
 • pravico do razveljavitve odločitve, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi in ki vključuje profiliranje ter ima pravne ali podobne znatne učinke na vas in hkrati ta odločitev ni nujna za sklenitev ali izvajanje pogodbe oz. ni dovoljena v predpisu RS ali EU oz. ne temelji na vaši izrecni predhodni privolitvi

Če vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi vaše privolitve, lahko kadarkoli začasno ali trajno prekličete podano privolitev za obdelavo. V tem primeru vaš preklic velja za naprej in ne vpliva na obdelave, ki so bile izvedene do preklica.

Svoje pravice lahko uveljavite neposredno prek e-poštnega naslova [email protected]. Obvestili vas bomo, če bo vaša zahteva vplivala na možnost nadaljnje uporabe mobilne aplikacije Gorenjc.

Vaše zahteve bomo izvršili brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejemu zahteve, razen če veljavna zakonodaja določa drugače. Ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev se lahko ta rok podaljša za največ dva meseca. O vsakem tovrstnem podaljšanju vas bomo obvestili v enem mesecu po prejemu zahteve skupaj z razlogi za zamudo.

Kadar se nam porodi upravičen dvom v zvezi z identiteto tistega, ki poda zahtevo za uveljavljanje katere od njegovih pravic, lahko od njega zahtevamo zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki iz zahteve.

Če so vaše zahteve očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko Eligma:
 • zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva upravne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa,
 • ali zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

V primeru kršitve varstva osebnih podatkov vas bomo obvestili pod pogoji, ki jih določa veljavna zakonodaja.

Če menite, da vaših osebnih podatkov ne obdelujemo v skladu z veljavno zakonodajo, lahko pri Informacijskem pooblaščencu vložite pritožbo na e-poštni naslov [email protected] oz. po navadni pošti na naslov Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana. Kljub temu bi vam bili hvaležni, če svoje pomisleke, pripombe oz. predloge sporočite nam, preden se obrnete na Informacijskega pooblaščenca.

Morebitna vprašanja v zvezi s tem obvestilom, pripombe, komentarje in prošnje za pomoč v zvezi z uveljavljanjem vaših pravic, povezanih z obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko naslovite na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov v Eligmi, na elektronski naslov: [email protected].

Pridržujemo si pravico občasno posodobiti to obvestilo. Morebitne spremembe tega obvestila začnejo veljati z dnem objave v mobilni aplikaciji Gorenjc. Vsem posameznikom, na katere se nanaša to obvestilo, priporočamo redno pregledovanje tega obvestila.

Nadaljnja uporaba mobilne aplikacije Gorenjc, po objavljenih spremembah tega obvestila, pomeni, da s spremembami soglašate.