fbpx

SPLOŠNE DOLOČBE

Nagradne igre »Gorenjc« so skup nagradnih iger (v nadaljevanju: nagradne igre), v katerih bo organizator podelil nagrado vsem registriranim uporabnikom mobilne aplikacije Gorenjc, ki bodo sodelovali v nagradnih igrah v skladu s predpisanimi pogoji vsake posamezne nagradne igre.

ORGANIZATOR

Organizator nagradnih iger je Eligma d.o.o., Letališka cesta 33F, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju: Eligma ali organizator).

Za organizacijo in izvedbo nagradnih iger ter nadzor nad njihovim potekom skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki Eligme.

POGOJI SODELOVANJA

Za sodelovanje v nagradnih igrah se morate registrirati v mobilni aplikaciji Gorenjc ter posedovati vsaj eno (1) Gorenjc-srečko.

Po uspešno opravljeni registraciji kot pogoj za sodelovanje v nagradnih igrah z vašo privolitvijo zburamo nekatere vaše osebne podatke: ime in priimek; datum rojstva; naslov stalnega oz. začasnega prebivališča, e-poštni naslov, telefonska številka; spol.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju, in njihovi ožji družinski člani.

SREČKE

V mobilni aplikaciji Gorenjc lahko na različne načine pridobivate Gorenjc-srečke (v nadaljevanju: srečke), ki služijo kot vstopnica za posamezno nagradno igro.

Nagradna igra je lahko odklenjena ali zaklenjena.

  • Če je nagradna igra odklenjena, za sodelovanje v nagradni igri potrebujete vsaj eno

    (1) srečko.

  • Če je nagradna igra zaklenjena, je pogoj za sodelovanje v njej vnaprej določeno število računov, ki jih morate imeti naložene v mobilni aplikaciji Gorenjc.

Hkrati lahko poteka več nagradnih iger. Glede na število zahtevanih srečk za posamezno nagradno igro se lahko poljubno odločate, v kateri želite sodelovati.

Srečke lahko pridobivate na različne načine (navedeni primeri so predstavljeni za lažjo predstavo in niso pogoj za konkretno posamezno nagradno igro):

  • Dodajanje računov v mobilno aplikacijo Gorenjc: z dosegom predpisane tedenske kvote dodanih računov prejmete 150 srečk (npr. »Dodajte 10 računov Trgovca X v enem tednu«).
  • Dnevne nagradne igre: odgovorite na zastavljena vprašanja v mobilno aplikaciji Gorenjc (npr. »Ali je na sliki račun trgovca X?«, »Ali je višina zneska računa na sliki 20,00 EUR?«); za odgovore lahko prejmete do 25 srečk dnevno. Število prejetih srečk je odvisno od pravilnosti vaših odgovorov na zastavljena vprašanja.
  • Nagradne igre na socialnih omrežjih (Facebook, Instagram): prispevate svojo najboljšo gorenjsko šalo in nagradili bomo tri najvišje uvrščene šale po številu všečkov. Če se vaša šala uvrsti na prvo mesto, prejmete 300 srečk; če se vaša šala uvrsti na drugo mesto, prejmete 200 srečk; če se vaša šala uvrsti na tretje mesto, prejmete 100 srečk.
  • Druge nagradne igre, ki jih razpiše organizator.

Prenos srečk med uporabniki ni mogoč. Organizator si pridržuje pravico, da se neporabljene srečke ob koncu leta izbrišejo.

Vsaka srečka se lahko uporabi le enkrat. Ko je srečka uporabljena, z njo ni mogoče sodelovati v drugi nagradni igri.

NAGRADNE IGRE

Organizator lahko hkrati razpiše več različnih nagradnih iger.
Pravila za vsako posamezno nagradno igro bodo vnaprej objavljena v mobilni aplikaciji Gorenjc in na spletni strani https://gorenjc.si/.

TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Vse nagradne igre imajo vnaprej določen rok trajanja. Trajanje posamezne nagradne igre je omejeno na najmanj en (1) teden in največ eno (1) leto.

Po poteku predpisanega roka za posamezno nagradno igro se igra avtomatično prekine in organizator z računalniškim žrebom izžreba zmagovalca.

Organizator si pridržuje pravico do podaljšanja oziroma skrajšanja trajanja posamezne nagradne igre.

Splošna pravila in pogoji sodelovanja v nagradnih igrah so objavljeni na spletni strani https://gorenjc.si/.

NAGRADE

V vsaki nagradni igri je na voljo več nagrad, za katere se lahko potegujete.

Nagrade bodo vnaprej določene za vsako posamezno nagradno igro. Nagrade za posamezno nagradno igro bodo vidne v mobilni aplikaciji.

Nagrajenci bodo javno objavljeni na spletni strani organizatorja ter na Facebook-strani organizatorja.

PREJEM NAGRADE

Če ste v posamezni nagradni igri upravičeni do prejema nagrade, organizator preveri, ali ste v nagradni igri sodelovali v skladu s predpisanimi pravili posamezne nagradne igre.

Organizator vas bo po e-poštnem naslovu, ki ste ga navedli po registraciji v mobilni aplikaciji Gorenjc, pozval na posredovanje naslova, na katerega želite prejeti nagrado.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Eligma kot samostojni ali skupni upravljavec vaših osebnih podatkov spoštuje vašo zasebnost. Eligma se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi za namen izvedbe nagradnih iger, ravnala skrbno ter jih varovala in obdelovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR) ter ostalo veljavno relevantno zakonodajo.

S sodelovanjem v nagradnih igrah dovoljujete, da Eligma kot samostojni ali skupni upravljavec zbirke osebnih podatkov za namen izvedbe nagradnih iger in podelitev nagrad obdeluje vaše osebne podatke (ime in priimek; datum rojstva; naslov stalnega oz. začasnega prebivališča, e- poštni naslov, telefonska številka; spol). Vaši osebni podatki se uporabljajo in shranjujejo skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Priporočamo, da si preberete tudi Obvestilo o varstvu osebnih podatkov.

Nadalje dovoljujete, da Eligma osebne podatke iz prejšnjega odstavka uporablja za namene javnega obveščanja o nagrajencih z objavo njihovega imena in priimka na spletni strani organizatorja; za namene statistične obdelave ter za namene neposrednega trženja produktov in storitev v mobilni aplikaciji Gorenjc.

Eligma ne prevzema nikakršne odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo morebitne povezave na njenih spletnih straneh, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov z vaše strani.

Od Eligme lahko kadar koli zahtevate vpogled, prepis, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prekličete privolitev v obdelavo svojih osebnih podatkov v skladu z veljavnimi relevantnimi predpisi. Zahtevo lahko pošljete na e-poštni naslov [email protected].

DRUGO

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb splošnih pravil in pogojev nagradnih iger, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave oziroma vzroki na strani javnosti.

O vseh spremembah in novostih vas bo organizator sproti obveščal z objavami na spletni strani. Ta splošna pravila in pogoji nagradnih iger se presojajo po pravu Republike Slovenije.

Za reševanje morebitnih sporov, nastalih na podlagi teh splošnih pravil in pogojev nagradnih iger ali v zvezi z njimi, je krajevno pristojno sodišče v Ljubljani.

KONTAKTNE INFORMACIJE

V primeru vprašanj in za dodatne informacije v zvezi z izvedbo nagradnih iger se lahko obrnete na Eligmo prek e-poštnega naslova [email protected].

Ljubljana, dne 15. maj 2020